HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN GIAI ĐOẠN 2014-2020

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường tầng 10, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam" và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tổ chức hội thảo thường niên hoạt động của các Dự án thành phần thuộc Dự án, do PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ nhiệm Dự án làm Chủ trì.

Tham dự hội thảo, về phía Viện Hàn lâm KHCNVN có: Ông Hà Qúy Quỳnh, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ; Bà Lê Quỳnh Liên, Trưởng ban Hợp tác quốc tế; Bà Vũ Thị Dung, Phó chánh văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN; Đại diện Lãnh đạo các Viện nghiên cứu chuyên ngành - Lãnh đạo đơn vị Chủ trì, Ban Tổng giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Về phía các cơ quan ngoài Viện Hàn lâm: Bà Lê Tuyết Trinh, Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Quảng Nam; Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; các Bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Chủ nhiệm các Dự án thành phần và các nhà khoa học cùng toàn thể cán bộ của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tham dự.

Trình bày tại Hội thảo có 6 báo cáo gồm:

1. Dự án thành phần Xây dựng bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Miền Nam Việt Nam (TS. Hoàng Xuân Bền - Viện Hải Dương học Nha Trang);

2. Dự án thành phần Xây dựng Bộ sưu tập mẫu Cổ sinh Việt Nam (ThS. Doãn Đình Hùng - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam);

3. Dự án thành phần Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản biển và hải đảo miền Bắc Việt Nam (GS. Trần Đức Thạnh, Viện Tài nguyên và Môi trường biển);

4. Dự án thành phần Xây dựng bộ sưu tập mẫu Thực vật và Nấm Nam Trung bộ - Nam bộ, Việt Nam. (TS. Lưu Hồng Trường - Viên Sinh thái học Miền Nam);

5. Dự án thành phần Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản phần biển và hải đảo, miền Nam Việt Nam (TS. Phan Đông Pha, Viện Địa chất và Địa vật lý biển).

6. Dự án thành phần Xây dựng cơ sở dữ liệu (PGS.TS. Phạm Hồng Thái - Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung).

Trong thời gian tới các DATP sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện Dự án thành phần giai đoạn 2015-2020. Dự kiến nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào quí 1/2021.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo: