CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN ĐĂNG KÝ THEO ĐOÀN TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN ĐĂNG KÝ THEO ĐOÀN

 TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Chú ý: Đăng ký Đoàn tham quan tại SĐT: 024.66869034

                   I. Tham quan tự do (Thứ 5 – Chủ Nhật)

                   Cho mọi đối tượng khách

II. Tham quan, học tập cùng thuyết minh viên (Thứ 4 – Chủ nhật)

                                                                                                                   Đối tượng: từ 7 tuổi trở lên

Stt

Hoạt động

Thời gian

1

Thuyết minh

30 phút

(Tối đa 30 khách)

2

Xem phim 3D

30 phút

(Dành cho khách từ 07 tuổi và tối thiểu 15 khách,  tối đa 30 khách)

3

Làm tiêu bản

30 phút

(Dành cho khách từ 07 tuổi và tối thiểu 10 khách, tối đa 17 khách)

 

 

  1. Học chuyên đề (Thứ 3, Thứ 4, Chiều thứ 5, Chiều thứ 6)

               (Phục vụ Đoàn khách từ 7 tuổi; Tối thiểu 05 khách, tối đa 30 khách)

Stt

Chuyên đề

Hoạt động

Thời gian

1

Côn trùng

Thuyết minh về chủ đề

30 phút – 45 phút

Làm tiêu bản côn trùng

30 phút

Xem phim 3D

30 phút

2

Thực vật

Thuyết minh về chủ đề

30 phút – 45 phút

Làm tiêu bản thực vật

30 phút

Xem phim 3D

30 phút

3

Lưỡng cư, bò sát, chim và thú

Thuyết minh về chủ đề

30 phút – 45 phút

Xem phim 3D

30 phút

4

Cá và Sinh vật biển

Thuyết minh về chủ đề

30 phút – 45 phút

Xem phim 3D

30 phút

5

Tiến  hóa người

Thuyết minh về chủ đề

30 phút – 45 phút

Xem phim 3D

30 phút

 

Tin cùng loại