Công khai

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 4 năm 2019 của BTTBVN Tải về 15/04/20 10
2 Công văn công khai dự toán thu chi NSNN quý 4 năm 2019 Tải về 15/04/20 5
3 CV công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2019 Tải về 15/04/20 5
4 QĐ công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2019 của BTTNVN Tải về 15/04/20 2
5 QĐ công bố công khai dự toán năm 2020 đợt 1 của BTTNVN Tải về 15/04/20 4
6 CV công khai dự toán năm 2020 đợt 1 Tải về 15/04/20 6
7 QĐ công khai dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2019 của BTTNVN Tải về 12/04/19 58
8 Bảng lương Biên chế từ tháng 1/2019 Tải về 01/03/19 68
9 QĐ công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2019 (đợt 1) của BTTNVN Tải về 29/01/19 37
10 QĐ công bố công khai dự toán năm 2018 đợt 10 của Bảo tàng TNVN Tải về 16/01/19 14
11 QĐ Công bố công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2018 của Bảo tàng TNVN Tải về 16/01/19 29
12 Công khai dự toán năm 2018 (đợt 9) Tải về 20/11/18 23
13 Công khai dự toán 2018 (đợt 8) Tải về 08/11/18 8
14 Công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/10/2018 Tải về 02/11/18 19
15 Công khai dự toán năm 2018 (đợt 7) Tải về 29/10/18 6
16 Công khai quyết toán 9 tháng đầu năm 2018 Tải về 15/10/18 18
17 Công khai dự toán 2018 (đợt 6) Tải về 12/10/18 6
18 Công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/9/2018 Tải về 03/10/18 18
19 Công khai dự toán 2018 (đợt 5) Tải về 14/09/18 12
20 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 Tải về 09/07/18 20
21 Công khai dự toán 2018 (đợt 4) Tải về 29/06/18 16
22 Công khai dự toán 2018 (đợt 3) Tải về 21/04/18 12
23 Bảng lương biên chế từ tháng 1/2018 Tải về 07/03/18 12
24 Bảng lương Hợp đồng từ tháng 1,2,3/2018 Tải về 07/03/18 20
25 Công khai dự toán 2018 (đợt 2) Tải về 12/02/18 8
26 Công khai dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 của BTTNVN Tải về 15/01/18 21
27 Công khai dự toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 13
28 Công khai đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 15
29 Công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 20