Công khai tài chính

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Quyết định Về việc công khai dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 của BTTNVN Tải về 16/01/18 10
2 Quyết định Về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán Thu Chi ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 10/01/18 10
3 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 10/01/18 10
4 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 10/01/18 10
5 QĐ 296 BTTNVN Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 của BTTNVN Tải về 15/10/17 10
6 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 của BTTNVN Tải về 15/10/17 10