HỘI THẢO “ĐA DẠNG SINH HỌC LÀ CƠ SỞ CHO NỀN KINH TẾ SINH HỌC BỀN VỮNG: NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN MỚI KHÁM ĐA DẠNG SINH HỌC”

Ngày 9 tháng 2 năm 2018, tại Hội trường Tòa nhà trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Béc Lin Đức tổ chức hội thảo lần thứ 2 với chủ đề “Đa dạng sinh học là cơ sở cho nền kinh tế sinh học bền vững: những cách tiếp cận mới khám đa dạng sinh học” - “Biodiversity as a basis for sustainable bioeconomy: new ways towards biodiscovery” (BIONOM).

Tham dự và trình bày tại hội thảo có các nhà khoa học của Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam, TS. Christoph Häuser, Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Béc Lin; các nhà khoa học đến từ Vườn thú Cologne, Đại học Leipzig và Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học Đức, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Béc Lin, Bộ sưu tập động vật quốc gia Munich, Trường đại học Freie Béc Lin, Bảo tàng Nghiên cứu Động thực vật Alexander Koenig, Bon.

Về phía Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; TS. Lê Quỳnh Liên, Phó ban hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; PGS. PGS TS. Dương Văn Hợp, Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội;  các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Thực phẩm; Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Sinh học Miền Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Công nghệ Sinh học tham dự và trình bày báo cáo tại Hội thảo.

Các báo cáo giới thiệu về Đa dạng sinh học và Bảo tồn Đa dạng sinh học cũng như những vấn đề Sinh thái và Sinh học ở Việt Nam, vai trò và giá trị của các bộ sưu tập mẫu vật lịch sử tự nhiên, đa dạng sinh học thực vật là nguồn kinh tế sinh học bền vững: những thách thức và triển vọng ví dụ về nguồn tài nguyên cây thuốc, nghiên cứu tính đa dạng sinh học của vi khuẩn cho phát triển nông nghiệp bền vững, nấm Lignocellulolytic ở Việt Nam làm nguồn cho các enzym mới, thực tiễn về kiểm kê đa dạng sinh học nhiệt đới - bài học từ Đông Nam Á, giám sát sinh học bền vững, v.v.

BIONOM, nền tảng cho việc liên kết đa dạng sinh học và nền kinh tế sinh học. Mục đích chính của hội thảo là thảo luận các cách để tạo ra nhiều giá trị hơn từ dữ liệu và các bộ sưu tập đa dạng sinh học bằng cách cung cấp cho tất cả các bên có liên quan - các cơ quan nghiên cứu và cá nhân, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan chính phủ. Việc xác định các đề tài nghiên cứu theo hướng ứng dụng như là bước đầu tiên hướng tới cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin đa dạng sinh học cấp quốc gia và khu vực cho phép truy cập dữ liệu đa dạng sinh học một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Các tiến bộ công nghệ ngày càng ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực khoa học đa dạng sinh học, các chuyên gia Đức và Việt Nam  đã cung cấp một cách tổng quan về phát triển và khả năng hiện tại sử dụng sinh học như là nền tảng cho nền kinh tế sinh học, giới thiệu quan điểm của các nhà khoa học và sự quan tâm đến các phương pháp tiếp cận đa dạng sinh học liên quan đến nền kinh tế sinh học./.


 


 


 

Tin và ảnh: Phòng Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng

Tin cùng loại