HỘI THẢO KHOA HỌC “MÔ HÌNH BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN – VĂN HÓA MỞ TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN TÂY NGHỆ AN”

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài độc lập thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình Bảo tàng thiên nhiên – văn hóa mở tại khu dữ trữ sinh quyển Tây Nghệ An” (chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thiên Tạo), Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (đơn vị chủ trì đề tài) đã tổ chức hội thảo “Mô hình Bảo tàng thiên nhiên – văn hóa mở tại khu dữ trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An” tại khách sạn Mường Thanh, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Tham gia hội thảo có sự hiện diện của lãnh đạo, đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban Quốc gia con người và sinh quyển MAB Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An, UBND huyện Con Cuông, VQG Pù Mát và các Khu Dự trữ sinh quyển trên cả nước và các nhà khoa học tham gia đề tài.

Hội thảo khoa học cung cấp nhiều dẫn liệu mới cập nhật về thiên nhiên tiêu biểu và văn hoá đặc sắc thông qua các báo cáo khoa học được trình bày tại hội thảo. Đặc biệt, mô hình Bảo tàng thiên nhiên văn hoá mở tại khu DTSQ với thông điệp chính và quan trọng nhất là thông qua việc giới thiệu hiện vật văn hóa đặc trưng của các dân tộc cùng với thiên nhiên tiêu biểu. Từ đó để khách tham quan có thể thấy được mối liên hệ mật thiết giữa con người/văn hóa với môi trường thiên nhiên (đất, rừng, nước),tầm quan trọng của con người/văn hóa với đa dạng sinh học, hướng tới sự gắn kết giữa người dân sinh sống ở vùng đệm và vùng lõi với Khu DTSQ. Việc xây dựng và trưng bày mô hình này sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, nghiên cứu khoa học; ngoài ra, góp phần thiết thực và hiệu quả vào việc giới thiệu và quảng bá giá trị văn hóa của các dân tộc, công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững./.

Tin cùng loại