HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường tầng 10, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) tổ chức hội thảo Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam với tiêu đề “Đánh giá tổng kết thực hiện Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và định hướng phát triển đến năm 2030 tầm nhìn 2050”, do PGS.TS. Nguyễn Trung Minh- Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam làm Chủ trì

Tham dự hội thảo, Ông Hà Qúy Quỳnh, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ; Bà Lê Quỳnh Liên, Trưởng ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm KHCNVN; Bà Vũ Thị Dung, Phó chánh văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN; Bà Lê Tuyết Trinh, Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Quảng Nam; Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện Lãnh đạo các Viện nghiên cứu chuyên ngành các Bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn thể cán bộ của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tham dự.

Trình bày tại Hội thảo có 5 báo cáo gồm: Kết quả triển khai Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (PGS. TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN); Đề xuất xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Duyên hải miền Trung (Bà Lê Tuyết Trinh, Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Quảng Nam); Nghiên cứu đa dạng sinh học và các hệ sinh thái điển hình, đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và khai thác hợp lý khu vực Hồ Sông Đầm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (TS. Vũ Tiến Chính, Bảo tàng TNVN); Đánh giá tổng kết kết quả thực hiện Quy hoạch Bảo tàng hải dương học giai đoạn 2006 -2020 và định hướng phát triển trong thời gian tới (TS. Hoàng Xuân Bền, Viện Hải Dương học Nha Trang); Đánh giá tổng kết kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng TNVN đến năm 2020 định hướng phát triển trong giai đoạn tới của Bảo tàng Hải Dương học Đồ Sơn (TS. Nguyễn Xuân Thành, Viện Hải Dương học Đồ Sơn).

Trong thời gian qua, Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động và thu được một số kết quả quan trọng, các Bảo tàng trong Hệ thống đều triển khai tốt các nhiêm vụ thu thập mẫu vật, trưng bày triển lãm, công tác truyền thông và giáo dục cộng đồng,chuẩn bị đầu tư xây dựng Bảo tàng, v.v.

Tại buổi hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và có giá trị cho “Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tiếp thu những đóng góp quý báu của các đại biểu, sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa, tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

Tin và ảnh: Phòng Truyền thông & GDCĐ

Tin cùng loại