HỘI THẢO SƠ KẾT GIỮA KỲ DỰ ÁN “XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP MẪU VẬT QUỐC GIA VỀ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM”

Trong hai ngày 7 và 8 tháng 8 năm 2017, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chủ nhiệm Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam” đã tổ chức Hội thảo sơ kết giữa kỳ việc thực hiện các dự án thành phần.

          Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên nhiên Việt Nam” là một Dự án lớn gồm 35 dự án thành phần (trong đó có 8 dự án thuộc nguồn vốn Sự nghiệp Khoa học, 26 dự án thuộc nguồn vốn Sự nghiệp Văn hóa và 01 dự án thuộc nguồn vốn Đầu tư phát triển) bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2012. Cơ quan chủ quản và chỉ đạo Dự án là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Với sự tham gia phối hợp chính của các Viện nghiên nghiên cứu chuyên ngành có liên quan thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các Bảo tàng trong Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam; các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học và Các cơ quan quản lý Nhà nước.

Hội thảo nhằm mục đích đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Dự án và cũng để các nhà khoa học trình bày các báo cáo, gặp gỡ, trao đổi thông tin về quá trình thực hiện dự án; những thuận lợi và khó khăn trong công tác thu thập mẫu vật và bảo quản cũng như công tác số hóa dữ liệu mẫu vật,v.v..

Tham dự Hội thảo, về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện, Chủ nhiệm Dự án; PGS.TS. Đặng Xuân Phong, Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính; PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực Dự án; đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ trì dự án thành phần; chủ nhiệm các dự án thành phần đang thực hiện; thành viên Ban Chủ nhiệm; thành viên Tổ thư ký. Về phía khách mời: có ông Nguyễn Quang Tùng, Phó Vụ Trưởng vụ Thư ký Biên tập - Văn phòng Chính Phủ; ông Đinh Lâm Tấn, Phó Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Phạm Quý Ngọc, Vụ Khoa giáo và Môi trường – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và những người liên quan.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Công chủ trì Hội thảo. Trình bày tại Hội thảo có 13 báo cáo khoa học của các nhà khoa học về: Xây dựng cơ sở dữ liệu; tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về bảo vệ và bảo tồn các di sản thiên nhiên; tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại học, giám định mẫu vật sinh vật và mẫu địa chất; công tác xây dựng bộ sưu tập mẫu vật thuộc các lĩnh vực: cổ sinh, đá và khoáng vật, động vật trên đất liền, thưc vật và nấm, sinh vật biển, tài nguyên sinh vật,v.v…cũng như công tác xây dựng  Quy chế Quản lý Bộ sưu tập mẫu vật của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và xây dựng biểu mẫu etiket. Công tác thu thập mẫu vật, phương pháp nhập và quản lý cơ sở dữ liệu đã được Hội thảo thảo luận sôi nổi; cũng như những khó khăn thách thức trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thành phần.

PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực Dự án  cảm ơn các thành viên tham dự và hứa sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án  và đề nghị các dự  án thành phần cần thực hiện  theo đúng kế hoạch thu thập mẫu vật hàng năm theo đề cương đã được phê duyệt để dự án thực hiện đúng tiến độ. PGS. Nguyễn Trung Minh cũng đề nghị các dự án nếu có sự điều chỉnh so với đề cương được phê duyệt cần báo cáo Ban Chủ nhiệm và Viện Hàn lâm theo đúng quy định.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Nguồn: Ban Chủ nhiệm Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên nhiên Việt Nam”.

Tin cùng loại