HỘI THẢO TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đơn vị chủ trì đề tài KHCN cấp nhà nước, thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020, mã số TN17/T06, đã tổ chức hội thảo triển khai đề tài "Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông" và thông báo một số kết quả nghiên cứu ở khu vực công viên địa chất núi lửa K rông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Đến dự hội thảo, có GS.TS. Phan Ngọc Minh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN; Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; TS. Nguyễn Đình Kỳ, Phó chủ nhiệm thường trực Chương trình Tây Nguyên 2016-2020; đại diện Ban chủ nhiệm Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam; đại diện Ban Kế hoạch tài chính, Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm KHCNVN; Ông Phạm Vinh Quang, Vụ trưởng Vụ ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Tổng thư ký Ủy bản Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao; đại diện các cơ quan: Vụ Khoa học Xã hội Nhân văn và Tự nhiên, Bộ KH&CN; Cục di sản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tiểu ban Chuyên môn Công viên Đại chất toàn cầu Việt Nam; Viện Khảo cổ học; Hội đồng Di sản Quốc gia; lãnh đạo Sở KHCN các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng; lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông; Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô; các nhà khoa học tham gia đề tài và các cán bộ của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Thay mặt Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN đã gửi lời gửi cảm ơn tới các vị đại biểu tham dự Hội thảo, đặc biệt cảm ơn sự hợp tác và tạo điều kiện của Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh Tây Nguyên, cũng như Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh: Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng; lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông.

Đề tài KHCN cấp nhà nước, TN17/T06 là đề tài nghiên cứu sâu các di sản phân bố trong hang động núi lửa trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên; đặc biệt là các nghiên cứu sâu các di sản bên trong hang (như: khảo cổ, di tích lịch sử, đa dạng sinh học, di sản đá, khoáng vật khoáng sản, địa tầng, cổ sinh…). Các mục tiêu chính:

1. Đánh giá được các giá trị chủ yếu của di sản hang động núi lửa Tây Nguyên, góp phần quy hoạch xây dựng hệ thống Bảo tàng, bảo tồn hang động núi lửa ở Tây Nguyên.

2. Cung cấp được luận cứ khoa học về di sản địa chất núi lửa cho việc quy hoạch, xây dựng công viên địa chất ở Tây Nguyên.

3. Đề xuất và chuyển giao được mô hình trưng bày Bảo tàng ngoài trời, Bảo tồn di tích hang động tại chỗ.

Đây là những nội dung quan trọng, cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày một số báo cáo về kết quả nghiên cứu: về điều tra thăm dò (thám sát) khảo cổ hang động núi lửa thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; một số kết quả nghiên cứu về động vật có xương, động vật không xương và vi sinh vật tại khu vực Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Hội thảo cũng thảo luận chi tiết việc triển khai phối hợp thực hiện giữa đề tài TN17/T06 thuộc Chương trình Tây Nguyên và đề tài do tỉnh Đắk Nông "Nghiên cứu, điều tra đánh giá di sản địa chất, xây dựng công viên địa chất khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông" giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thực hiện.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

 

 

Tin và ảnh: Đề tài TN17/T06

Tin cùng loại