PHÁT HIỆN LOÀI ẾCH CÂY MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM

Các kết quả phân tích di truyền phân tử và so sánh hình thái, nhóm nghiên cứu thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đã phát hiện và mô tả loài ếch cây mới cho khoa học - ếch cây hoà bình Rhacophorus hoabinhensis. Mẫu vật loài ếch cây mới được nhóm nghiên cứu thu ở sinh cảnh rừng trên núi đá vôi thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Phát hiện loài mới được công bố trong một bài báo trên tạp chí chuyên nghành Asian Herpetological Research tập 8, số 4, năm 2017.


Ếch cây hoà bình – Rhacophorus hoabinhensis

Loài mới có các đặc điểm nhận dạng: kích thước cơ thể nhỏ từ 31,1–32,5 mm ở con đực; kích thước đầu dài hơn rộng; không có răng lá mía; chiều dài mõm ngắn, có riềm da ở cạnh ngoài cánh tay và cổ chân; có mấu da trên hậu môn; cơ thể màu vàng nhạt và xám với các nốt sần màu nâu đậm; cằm màu xám, họng, ngực và bụng màu kem và không có túi kêu.

Có 22 loài thuôc giống ếch cây Rhacophorus ở Việt Nam trong tổng số 80 loài ghi nhận hiện tại trên thế giới. Theo đánh giá của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN, 2017) có 15 loài trong tổng số 22 loài ở Việt Nam được xếp ở các bậc đe dọa khác nhau. Ở cấp quốc gia, hiện có 3 loài ếch cây được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007). Các loài ếch cây giống Rhacophorus thường có phân bố địa lý hẹp, hiện có 8 loài là đặc hữu của Việt Nam.

Nghiên cứu được hỗ trợ kinh phí từ nhiệm vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giao trực tiếp (mã số: VAST.CTG.03/16-17) do TS. Nguyễn Thiên Tạo, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam làm chủ nhiệm./.

Tin và ảnh: Nguyễn Thiên Tạo, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Tin cùng loại