PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC VIỆT NAM

Một loài thực vật mới cho khoa học, có tên Jasminum vietnamense (họ Oleaceae), đã được phát hiện ở Việt Nam

Các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam cùng nhóm tác giả trường Đại học Chung Nam Hàn Quốc phát hiện và công bố một loài thực vật mới cho khoa học trên tạp chí Ann. Bot. Fennici. (số 53, Helsinki 31, tháng 10 năm 2016). Loài mới có là nhài Việt Nam, tên khoa học Jasminum vietnamense (họ Oleaceae).

Mẫu tiêu bản của loài mới được thu tại Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam. Mẫu vật được lưu giữ tại phòng tiêu bản thực vật, Viện sinh Thái và Tài nguyên sinh vật, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Đại học Chung Nam Hàn Quốc Quốc.

Loài mới có đặc điểm hình thái gần với loài Jasminum adenophyllum và loài J. Fuchsiifolium,nhưng có sự khác biệt về lá có dạng hình elip, gân chính 5-6 gân. Cụm hoa rất hiếm khi mọc ở nách lá. Cụm hoa không lông có từ một đến 3 hoa. Đài luôn luôn nhỏ 1-2mm. Quả có dạng hình elip.

01.jpg

Hình: Đặc điểm hình thái loài mới cho khoa học Jasminum vietnamense (Hình vẽ: Bùi Hồng Quang)

Ghi chú: A: Cành mang hoa; B: Cành và cum hoa; C: Cụm hoa; D: Đài hoa; E: Nụ hoa; F: Hoa; G: Nhị hoa; H: Cánh hoa; H: Lá đài; I: Bao phấn; J: Nhụy: K: Quả non

Tin bài: Vũ Tiến Chính, Phòng Quản lý Bộ sưu tập mẫu vật Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST.

Tin cùng loại