PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI HỌ TAI VOI Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu đa dạng họ Tai voi (Gesneriaceae) ở Việt Nam, một nhóm các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Nông Lâm Bắc Giang; Đại học Hạ Long, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam, và Viện Thực vật Quảng Tây, Trung Quốc; đã phát hiện và mô tả loài thực vật mới có tên khoa học là Oreocharis phuongii T.V.Do,, thuộc họ Tai voi (Gesneriaceae).

Loài mới Oreocharis phuongii có đặc điểm hình thái tương tự với loài O. longifolia do có cuống cụm hoa dài tới 22 cm, lá bắc 2, hoa màu vàng có tràng hoa hợp dạng ống, nhị 4, và quả nang dài đến 6 cm, nhưng loài mới có thể dễ dàng phân biệt với loài kể trên bởi một số đặc điểm hình thái của lá (hình dạng, gốc lá, đầu và mép lá), kích thước của ống đài, lớp lông ống tràng, và bề mặt bên trong của 3 thùy tràng phía dưới.

Loài mới được phát hiện trên dãy núi đá vôi của tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Miền Trung Việt Nam. Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành PhytoKeys 193: 45-53.

Ảnh: Hình thái chung của Oreocharis phuongii (Ảnh Đỗ Văn Trường)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại