Phát hiện mới

MÔ TẢ 6 LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG POLYDICTYA, HỌ VE SẦU ĐẦU DÀI FULGORIDAE MÔ TẢ 6 LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG POLYDICTYA, HỌ VE SẦU ĐẦU DÀI FULGORIDAE
Các nhà khoa học của Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đã mô tả 6 loài ve sầu mới cho khoa học thuộc giống Polydictya, họ Fulgoridae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ...
CÔNG BỐ 5 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG COPRIS  (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) Ở VIỆT NAM VÀ LÀO CÔNG BỐ 5 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG COPRIS  (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) Ở VIỆT NAM VÀ LÀO
Các nhà côn trùng học của Nhật Bản và Việt Nam vừa công bố 5 loài cánh cứng mới cho khoa học ở Việt Nam và Lào. Các loài cánh cứng mới này thuộc giống Copris Müller, 1776, họ Bọ hung – Scarabaeidae, bộ Cánh cứng – Coleoptera. Giống Copris gồm 250 loài trên thế giới, trong đó Việt Nam đã ghi nhận 16 loài thuộc giống...
MÔ TẢ 1 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM MÔ TẢ 1 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
Các nhà côn trùng học của Nhật Bản và Việt Nam (Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam) vừa công bố 1 loài cánh cứng mới cho khoa học ở miền Bắc Việt...
MÔ TẢ  1 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG RHYPARUS (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, APHODIINAE, RHYPARINI) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM MÔ TẢ  1 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG RHYPARUS (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, APHODIINAE, RHYPARINI) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
Các nhà côn trùng học của Nhật Bản và Việt Nam (Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam) vừa công bố 1 loài cánh cứng mới cho khoa học ở miền Bắc Việt...
CÔNG BỐ 2 LOÀI RẦY ĐẦU DÀI (HEMIPTERA: TROPIDUCHIDAE) MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG SOGANA MATSUMURA, 1914 Ở VIỆT NAM CÔNG BỐ 2 LOÀI RẦY ĐẦU DÀI (HEMIPTERA: TROPIDUCHIDAE) MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG SOGANA MATSUMURA, 1914 Ở VIỆT NAM
Các nhà khoa học của Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đã công bố 2 loài ve sầu mới cho khoa học thuộc giống Sogana, họ Tropiduchidae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ...
STEPHANIA POLYGONA (MENISPERMACEAE), MỘT LOÀI MỚI TỪ MIỀN TRUNG VIỆT NAM STEPHANIA POLYGONA (MENISPERMACEAE), MỘT LOÀI MỚI TỪ MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Chi Stephania là một chi lớn nhất trong họ Menispermaceae. Phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới cận nhiệt đới châu Á và châu Phi. Trên thế giới có 60 loài, 37 loài từ Trung Quốc, 15 loài từ Thái Lan, 15 loài 1 var. có ở Việt...
HAI LOÀI MỚI CỦA BEGONIA L. (BEGONIACEAE) TỪ MIỀN TRUNG VIỆT NAM HAI LOÀI MỚI CỦA BEGONIA L. (BEGONIACEAE) TỪ MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Chi Begonia có khoảng hơn 140 loài, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới, 150 loài ở châu phi, hơn 600 loài ở trung và Nam Mỹ hơn 600 loài ở Châu Á; 173 loai ở trung Quốc. Ở Việt Nam có 72 loài trong chi này đã được nghi...
HỆ THỐNG PHÁT SINH TOÀN CẦU VÀ CÔNG BỐ CHI LAI MỚI CỦA HỌ WOODSIACEAE HỆ THỐNG PHÁT SINH TOÀN CẦU VÀ CÔNG BỐ CHI LAI MỚI CỦA HỌ WOODSIACEAE
Trải qua gần 3 năm nỗ lực của nhóm tác giả, cuối cùng bài báo về phát sinh chủng loại toàn cầu của họ dương xỉ Woodsiaceae đã được công bố trên tạp chí uy tín Taxon (IF= 3.823)....
MỘT LOÀI MỚI CỦA CHI RIỀNG (ALPINIA) MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM MỘT LOÀI MỚI CỦA CHI RIỀNG (ALPINIA) MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM
Các nhà khoa học thuộc Viện Sinh thái học Miền Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Vườn Thực vật Sinhapore (Singapore) đã phát hiện và công bố một loài Riềng mới khoa học. Alpinia vietnamica H.Đ. Trần, Luu & Škorničk. sp. nova (Zingiberaceae:...
XÁC ĐỊNH 2 LOÀI AMOMUM TRILOBUM VÀ AMOMUM UNIFOLIUM (ZINGIBERACEAE: ALPINIOIDEAE) VÀ PHÁT HIỆN 4 LOÀI SA NHÂN (AMOMUM) MỚI Ở VIỆT NAM XÁC ĐỊNH 2 LOÀI AMOMUM TRILOBUM VÀ AMOMUM UNIFOLIUM (ZINGIBERACEAE: ALPINIOIDEAE) VÀ PHÁT HIỆN 4 LOÀI SA NHÂN (AMOMUM) MỚI Ở VIỆT NAM
Bài báo đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về 2 loài Sa nhân - Amomum ở Việt Nam mà trước đây đã được sắp xếp trong chi Tiểu đậu khấu - Elettariopsis (Elettariopsis triloba (Gagnep.)...
PHÁT HIỆN LOÀI RẮN MÁ VIỆT NAM (PARAFIMBRIOS VIETNAMENSIS) MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN LOÀI RẮN MÁ VIỆT NAM (PARAFIMBRIOS VIETNAMENSIS) MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM
Dựa trên các bằng chứng về mô tả hình thái và sinh học phân tử, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên, Viện Sinh Thái và Tài nguyên Sinh vật và Vườn thú Cologne, Đức vừa phát hiện và mô tả một loài rắn mới cho khoa học thuộc giống rắn  Parafimbrios tại Tỉnh Lai Châu, miền Bắc Việt Nam....
GHI NHẬN BỔ SUNG 20 LOÀI THÚ MỚI CHO TỈNH QUẢNG NAM GHI NHẬN BỔ SUNG 20 LOÀI THÚ MỚI CHO TỈNH QUẢNG NAM
Miền trung dãy Trường Sơn là một trong những khu vực có diện tích rừng lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó, tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế đóng vị trí quan trọng trong hành lang đa dạng sinh học Đông Dương. Tuy nhiên, thông tin về đa dạng thành phần các loài thú nhỏ ở khu vực trên và đặc biệt là tỉnh Quảng Nam còn ít được nghiên...