Đăng ký tham gia sự kiện: BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM ĐÓNG CỬA PHÒNG TRƯNG BÀY TIẾN HÓA SINH GIỚI ĐỂ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TỪ NGÀY 01/08/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN./.