Đăng ký tham gia sự kiện: BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO: PHÒNG TRƯNG BÀY TIẾN HÓA SINH GIỚI MỞ CỬA TRỞ LẠI ĐÓN KHÁCH THAM QUAN TỪ NGÀY 02/06/2020 (THỨ 3). TRÂN TRỌNG CẢM ƠN./.