Trưng bày - Giáo dục

Bên trong Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Bên trong Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
1.400 mẫu vật độc đáo tái hiện sự hình thành của sự sống qua 3,6 tỷ năm đang được trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Cầu Giấy, Hà...