TỲ BÀ CÔN ĐẢO (ERIOBOTRYA CONDAOENSIS) - LOÀI THỰC VẬT MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM

Chi Tỳ bà (Eriobotrya) thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae), gồm khoảng 30 loài, chủ yếu là cây bụi lớn hay cây gỗ nhỏ, thường xanh, phân bố chính ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Ở Việt Nam, 12 loài của chi này đã được ghi nhận.

Trong quá trình nghiên cứu hệ thống học và phân loại chi Tỳ bà trên thế giới, trên cơ sở đặc điểm hình thái và phân tử của vùng gen nhân (nrDNA ITS), các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, và Viện Sinh học Thành Đô, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã phát hiện và mô tả loài Tỳ bà Côn Đảo (Eriobotrya condaoensis X.F. Gao, M. Idress and T.V. Do) cho khoa học thế giới. Loài mới được mô tả trên cơ sở mẫu được thu thập tại VQG Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Loài mới có đặc điểm hình thái lá tương tự với loài E. bengalensisE. stipularis, nhưng có thể phân biệt với 2 loài trên bởi các đặc điểm hình thái đặc trưng như: phiến lá hình trứng ngược hay trứng ngọn giáo ngược, 8–12 × 4–6 cm, mép lá có răng cưa tù, lá nhẵn, gân thứ cấp 6–7 đôi; lá bắc có răng cưa thô ở phần đỉnh và tồn tại dai; hoa gần như không có cuống; hypanthium hình phiễu và bên ngoài có nhiều lông màu nâu; cánh tràng màu vàng nhạt, hình elip, 6–7 × 4–5 mm; vòi nhụy 2, rời nhau, dài 5–6 mm, và bầu nhẵn.

Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí quốc tế chuyên ngành Phytotaxa số 365 (3) năm 2018 (http://www.mapress.com/j/pt/article/view/phytotaxa.365.3.6/0)

 

Ảnh: Đặc điểm hình thái loài Tỳ bà Côn Đảo (Eriobotrya condaoensis)

(Ảnh: Đỗ Văn Trường)

 

TS. Đỗ Văn Trường

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tin cùng loại