Giới thiệu chung

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được thành lập theo Nghị định 27/NĐ-CP, ngày 16/01/2004 (nay là Nghị định 108/NĐ-CP ngày 25/12/2012) của Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng được quy định tại Quyết định số 305/QĐ-KHCNVN, ngày 10/03/2006 (nay là Quyết định số 261/QĐ-VHL ngày 26/02/2013) của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.


_MG_7665.jpg

Trong những năm qua, tuy còn rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và sự giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, bảo tàng, tập thể và các cá nhân trong và ngoài nước, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tích trong nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và chế tác, thiết kế và trưng bày các mẫu vật về thiên nhiên Việt Nam.

Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được bổ nhiệm trong các giai đoạn:

+ Từ 2006-8/2012 là PGS.TS. Phạm Văn Lực.

+ Từ 8/2012 đến hết tháng 5/2014 là GS.TSKH Nguyễn Đình Công

Ban lãnh đạo Bảo tàng hiện nay gồm:

Giám đốc:              PGS.TS Nguyễn Trung Minh   

Các phó giám đốc:  PGS.TS. Vũ Văn Liên

                             TS. Phan Kế Long                                                            

Chủ tịch Hội đồng Khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Lực

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam có 60 cán bộ gồm: 06 phó giáo sư, 14 tiến sĩ, 22 thạc sĩ,  21 cử nhân và kỹ sư, 3 kỹ thuật viên và nhân viên.

Bảo tàng còn có đội ngũ cộng tác viên với hơn 150 người là các nhà khoa học, quản lý ở các viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan bộ, ngành trong cả nước.

Lượng người truy cập : 2.061.051