Nghiên cứu - Sưu tập
Sinh học
Địa học
Đề tài - Dự án
Đối tác
Sinh học / Bổ sung mới 3 loài họ Rau trai voi (Gesneriaceae) cho hệ thực vật Việt Nam

Các nhà thực vật học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Viện Thực vật Quảng Tây, Trung Quốc phát hiện bổ sung ba loài thực vật cho hệ thực vật Việt Nam là Đại thư cuống mảnh, Đại thư lá trái và Xuyến thư lá nhẵn, thuộc họ Họ Rau tai voi (Gesneriaceae).

Họ Rau tai voi (Gesneriaceae) bao gồm khoảng 150 chi, với khoảng hơn 3200 loài, phân bố rộng khắp từ vùng nhiệt đới đến cận nhiệt đới. Trong khu vực cổ nhiệt đới châu Á, miền Bắc Việt Nam – Nam Trung Quốc được xem là những trung tâm đa dạng của họ này. Thực tế, hầu hết các loài trong họ này có hình thái và màu sắc hoa đẹp, được lựa chọn trồng làm cảnh. Trong khi nghiên cứu tính đa dạng của họ Rau tai voi ở Việt Nam, các nhà thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (VNMN), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với các nhà thực vật thuộc Viện Thực vật Quảng Tây, Trung Quốc (GXIB) đã phát hiện bổ sung 3 loài thực vật thuộc họ Rau tai voi (Gesneriaceae) cho hệ thực vật Việt Nam.

Các loài bổ sung mới cho hệ thực vật Việt Nam, đó là Đại thư cuống mảnh (Hemiboea gracilis Franch.); Đại thư lá trái xoan (Hemiboea ovalifolia (W.T. Wang) A. Weber & Mich. Moller); và Xuyến thư lá nhẵn (Loxostigma glabrifolium D. Fang & K.Y. Pan. Nghiên cứu trước đó mới chỉ ghi nhận các loài này ở phía Nam Trung Quốc. Những phát hiện bổ sung này đã nâng tổng số loài chi Đại thư (Hemiboea) lên 5 loài và chi Xuyến thư (Loxostigma) lên 4 loài cho khu hệ thực vật Việt Nam. Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Taiwania, số 61(4), 2016.

(http://tai2.ntu.edu.tw/taiwania/pdf/tai.2016.61.369.pdf)

Một số ảnh minh họa 3 loài bổ sung:

01.jpg
Ảnh 1. Hemiboea gracilis

 02.jpg

Ảnh 2. Hemiboea ovalifolia

 03.jpg
Ảnh 3. Loxostigma glabrifolium
 

Đỗ Văn Trường

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Lượng người truy cập : 2.204.820