Nghiên cứu - Sưu tập
Sinh học
Địa học
Đề tài - Dự án
Đối tác
Sinh học / Thông báo danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2017
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thông báo danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2017 làm việc tại Trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật tại thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

02.jpg

 
Lượng người truy cập : 2.213.394