Đăng ký tham quan (theo đoàn): (+84-24) 6686 9034
Mở cửa tất cả các ngày, trừ Thứ Hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán (từ Thứ 3 đến Thứ 6: dành cho khách tham quan đăng ký theo đoàn; Thứ 7, CN và ngày lễ: dành cho khách đoàn, khách lẻ, gia đình). Sáng: 8h30 - 11h30; Chiều: 13h30 - 16h30

HIỂU BIẾT VÀ CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT LÀ BẢO VỆ CHÍNH MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, VÌ MỘT XÃ HỘI DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH