BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2024

Như chúng ta đã biết, thiên tai là những hiện tượng tự nhiên nguy hiểm, bất thường xảy ra đột ngột, gây thiệt hại nặng nề về con người và tài sản. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai do nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ, lụt, hạn hán, sạt lở đất,... Do vậy, công tác phòng, chống thiên tai luôn có vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng và cuộc sống của người dân.

Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng trong công tác phòng, chống thiên tai, Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Theo đó, hằng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng trong việc bảo vệ cuộc sống và môi trường trước các thách thức từ thiên nhiên. Sự tham gia tích cực và hợp tác của mọi tầng lớp xã hội sẽ tạo nên sức mạnh tập thể, giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả hơn với thiên tai, hướng tới một tương lai an toàn và bền vững; năm 2024 với chủ đề "Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai" càng nhấn mạnh hơn vai trò quan trọng của sự đoàn kết và chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc đối phó với thiên tai.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 theo hướng dẫn tại Công văn số 19/QGPCTT ngày 15/4/2024 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành công văn số 936/VHL-VP ngày 25/4/2024 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của toàn thể viên chức và người lao động tại đơn vị trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai. Bên cạnh đó, Bảo tàng cũng tuyên truyền về “Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024” đến khách tham quan Bảo tàng.

Tin: Phòng Trưng bày, Truyền thông và GDCĐ

Tin cùng loại