DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CÁC NGUỒN SỰ NGHIỆP 2018

TT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(11)

A. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

B. ĐỀ TÀI CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

1

B1 

VAST05.02/19-20 Nghiên cứu, xác định các giai đoạn hoạt động magma - kiến tạo chính phần phía nam địa khối Kon Tum trên cơ sở đồng vị U-Pb trên zircon trong lưu vực sông Ba

ThS. Doãn Đình Hùng

1/2019-12/2020

2

B2

VAST,04,09/18-19 Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại Khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tìm kiếm một số loài thực vạt có hoạt tính sinh học là thức ăn cho Sao La và đề xuất giải pháp bảo tồn chuyển vị (ex-situ) tại Trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên VN và cứu hộ động, thực vật

TS. Vũ Tiến Chính

1/2018-12/2019

3

B3

VAST05.06/17-18. Nghiên cứu lượng giá một số cảnh quan núi lửa đặc trưng khu vực Tây Nguyên và đề xuất các giải pháp bảo tồn, tôn tạo cho phát triển du lịch.

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

 1/2017-6/2019

4

B4

UDPTCN,01/18-19 Nghiên cứu phát triển công nghệ 3D ứng dụng sản xuất bê tông xi măng trong công trình đường giao thông

TS. Trần Ngọc Quỳnh

 4/2018-12/2020

5

B5 

CT0000.01/19-20 Nghiên cứu một số loại gỗ hóa thạch ở Việt Nam phục vụ trưng bày cho hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

ThS. Doãn Đình Hùng

 1/2019-12/2021

6

B6

QTBY 01,01/18-19 Đánh giá tầm quan trọng của mạng lưới các khu bảo tồn phục vụ mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học động vật tại các vùng đồng bằng và miền núi của Belarus và Việt Nam

PGS. Phạm Hồng Thái

 1/2018-12/2019

C. NHIỆM VỤ CẤP NHÀ NƯỚC

C.I. VỐN SỰ NGHIỆP KHOA HỌC

7

C3

Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về bảo vệ và bảo tồn các di sản thiên nhiên

TS. Nguyễn Thiên Tạo

 1/2016-12/2019

8

C4

Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại và giám định mẫu đất

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

 2019-2021

9

C5

Tổ chức các vấn đề khoa học về phân loại và giám định mẫu địa chất

PGS. Nguyễn Trung Minh

 1/2014-12/2019

10

C6

Tổ chức các vấn đề khoa học về phân loại và giám định mẫu sinh vật

TS. Nguyễn Quốc Bình

 1/2014-12/2019

11

C7

Xây dựng cơ sở dữ liệu

PGS. Phạm Hồng Thái

1/2015-6/2020

C.II. VỐN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA

12

C8

Xây dựng Bộ sưu tập mẫu cổ sinh Việt Nam

ThS. Doãn Đình Hùng

 2015-2020

D. VỐN SỰ NGHIỆP KHOA HỌC

13

D4

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phân tích và giám định trong lĩnh vực sinh học và khoa học trái đất

PGS. Phan Kế Long

 2014-2019

E.CÁC KHOẢN HỖ TRỢ

14

E1

Hỗ trợ kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học cho các NCVCC

PGS. Nguyễn Trung Minh

 năm 2019

15

E2

Hỗ trợ kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học cho các NCVCC

PGS. Đinh Thị Phòng

 năm 2019

16

E3

Hỗ trợ kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học cho các NCVCC

TS. Nguyễn Minh Tâm

 năm 2019

17

E4

Hỗ trợ kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học cho các NCVCC

PGS. Phan Kế Long

 năm 2019

18

E5

Hỗ trợ kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học cho các NCVCC

PGS. Vũ Văn Liên

 năm 2019

19

E6

Hỗ trợ bảo vệ luận án tiến sỹ

TS. Ngô Đăng Trí

 năm 2019

F. NHIỆM VỤ THUỘC SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ

20

F1 (mã mới)

Dự án chế tác mẫu động vật tiếp nhận theo công văn 611/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ phục vụ trưng bày và nghiên cứu tại BTTNVN

PGS. Phan Kế Long

 năm 2019

21

F2

Nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống Bảo tàng

PGS. Nguyễn Trung Minh

 năm 2019

22

F3

Hoạt động chung của ban chủ nhiệm Dự án " Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam"

PGS. Nguyễn Trung Minh

 năm 2019

23

F4

Hoạt động thường xuyên của Phòng trưng bày tiến hóa sinh giới

PGS. Vũ Văn Liên

 năm 2019

24

F5

Nhiệm vụ thu thập mẫu vật

PGS. Phan Kế Long

 năm 2019

H. SỰ NGHIỆP KINH TẾ

25

H1

UQĐTCB,01/18-19 Điều tra, đánh giá hiện trạng các loài cây thuốc thuộc chi Sâm ở khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An

PGS. Phan Kế Long

 2018-2019

G. DỰ ÁN, NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

26

G1

Dự án các tiếp cận mới khá phá đa dạng sinh học ở Việt Nam "Vietbio"

PGS. Vũ Văn Liên

2017-2020

 27

G2

Nhiệm vụ: (Với nước: Belarus) Đánh giá tầm quan trọng của mạng lưới các khu bảo tồn phục vụ mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học động vật tại các vùng đồng bằng và miền núi của Belarus và Việt Nam

PGS. Phạm Hồng Thái

2018-2019

 28

G3

QTRU01.06/19-20 Khám phá sự đa dạng các loài bò sát - lưỡng cư ở một số khu rừng trên núi cao thuộc hành lang biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

TS. Nguyễn Thiên Tạo

 2019-2020

29

G4

QTBY 01.05/19-20 Nghiên cứu và nhập nội một số cây thuốc và tinh dầu có triển vọng vào Việt Nam và Belarus

TS. Lưu Đàm Ngọc Anh

 2019-2020

Tin cùng loại