DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2020

DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2020

Đề tài, nhiệm vụ kết thúc năm 2020

Số TT

Tên đề tài, nhiệm vụ 

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, phối hợp

Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

A

Nhiệm vụ KH-CN cấp Nhà nước

 

 

I

Nhiệm vụ Chính phủ giao Viện Hàn lâm KHCNVN

 

 

1

Triển khai nhiệm vụ thu  nhận mẫu vật cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

PGS. TS. Phan Kế Long, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2020

2020

2

Hoạt động thường xuyên Ban Chủ nhiệm và Tổ Thư ký dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam"

PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2020

2020

3

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam năm 2020

PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2020

2020

4

Hoạt động thường xuyên Phòng trưng bày tiến hóa sinh giới năm 2020

PGS.TS. Vũ Văn Liên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2020

2020

II

Đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020

 

 

1

Đề tài: Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

TS. La Thế Phúc
Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2017

2020

2

Nghiên cứu phát triển một số cây tinh dầu thân thảo có giá trị kinh tế cao và ứng dụng công nghệ chế biến tinh dầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại Tây Nguyên

TS. Lưu Đàm Ngọc Anh
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2017

2020

III

Đề tài  nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển  KH và CN Quốc gia (NAFOSTED)

 

 

1

Nghiên cứu tính đa dạng thành phần loài, đa dạng di truyền và tìm kiếm hoạt chất sinh học các loài trong họ Tiết dê (Menispermaceae) ở Việt Nam.

TS. Vũ Tiến Chính, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2016

2019

2

Nghiên cứu phân loại, mối quan hệ phát sinh loài và tiến hóa của chi Mộc hương (Aristolochia) ở Việt Nam

TS.Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2017

2019

IV

Đề tài thuộc Dự án sưu tập bộ mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên Việt Nam

 

 

 

Sự nghiệp khoa học

 

 

 

1

Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại học và giám định mẫu sinh vật

TS. Nguyễn Quốc Bình -Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

2014

2020

2

Xây dựng Cở sở dữ liệu.

TS. Phạm Hồng Thái
- Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2015

2020

B

Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

 

 

I

Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN  theo 7 hướng ưu tiên

 

 

1

“Nghiên cứu, xác định các giai đoạn hoạt động magma - kiến tạo chính phần phía nam địa khối Kon Tum trên cơ sở tuổi đồng vị U-Pb trên zircon trong lưu vực Sông Ba”, mã số VAST05.02/19-20

ThS. Doãn Đình Hùng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2019

2020

II

Các nhiệm vụ phát triển công nghệ, ứng dụng triển khai

 

 

1

Đề tài hợp tác với Bộ, Ngành, địa phương

 

 

 

 

HĐ với Viện cải thiện giống và phát triển Lâm sản

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Vũ Thị Thu Hiền

2019

2020

III

Đề tài Hợp tác Quốc tế  cấp Viện Hàn lâm KHCNVN  (Cập nhật đồng thời vào biểu 3 và biểu 8- Hợp tác Quốc tế)

1

Khám phá Sự đa dạng các loài bò sát - lưỡng cư ở một số khu rừng trên núi cao thuộc hành lang biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

TS. Nguyễn Thiên Tạo
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2019

2020

2

QTBY 01,01/18-19 Đánh giá tầm quan trọng của mạng lưới các khu bảo tồn phục vụ mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học động vật tại các vùng đồng bằng và miền núi của Belarus và Việt Nam

PGS. Phạm Hồng Thái

2018

2020

3

Nghiên cứu nhập nội một số loài cây thuốc và cây tinh dầu có triển vọng vào Việt Nam và Belarus

TS. Lưu Đàm Ngọc Anh

2019

2020

C

Đề tài KH-CN cấp cơ sở (Chỉ thống kê tổng số đề tài,  tổng kinh phí đã cấp, tóm lược các kết quả đã đạt được)

 

 

1

Có 9 đề tài/nhiệm vụ thực hiện năm 2020 kết quả đã đạt được: Giải trình tự bổ sung đoạn gen 16S rARN của 14 mẫu vật thuộc 6 loài trong giống Gracixalus ở Việt Nam; Xây dựng cây quan hệ di truyền của 19 loài thuộc giống Ếch cây Gracixalus. Đánh giá mối quan hệ di truyền của các loài Ếch cây thuộc giống Gracixalus ở Việt Nam; Mô tả đặc điểm hình thái của 3 loài Gracixalus sp. (mẫu vật thu tại Yên Bái (Mù Cang Chải) và Tuyên Quang (Na Hang) và Hà Giang (Tây Côn Lĩnh). Phân loại tiêu bản mẫu vật khô thuộc 2 chi của họ Dryopteridaceae kiểm tra chất lượng và thu các bào tử từ bộ mẫu khô; kiểm tra SEM của các loài thuộc chi Arachniodes, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phần nghiên cứu cho chi tiếp theo, Chỉ ra nội dung trong chương trình học có thể kết nôi với các nội dung trưng bày tại phòng trưng bày Tiến hóa sinh giới của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; 01 chuyên đề giáo dục về tự nhiên liên quan đến Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường 01 lớp thuộc cấp Tiểu học phù hợp với nội dung trưng bày tại phòng trưng bày Tiến hóa sinh giới của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

2020

2020

D

Nhiệm vụ hỗ trợ NCVCC

 

 

1

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thành phần một số loài côn trùng cánh vảy (Insecta: Lepidoptera) ở Tây Nguyên Việt Nam

PGS.TS. NCVCC. Vũ Văn Liên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2020

2020

2

Nghiên cứu tổng quan xói mòn một số loại đá khu vực Thừa Thiên Huế

PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2020

2020

3

Đề tài: Đa dạng sinh học quần xã tuyến trùng sống tự do ở hệ sinh thái san hô thuộc vùng biển Việt Nam

PGS.TS. NCVCC. Phan Kế Long, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2020

2020

4

Nghiên cứu thành phần và phân bố của bọ cạp (Scorpiones) ở khu vực Thừa Thiên - Huế

PGS.TS. NCVCC. Phạm Đình Sắc, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2020

2020

5

Đề tài: Đánh giá nguồn gen loài Vên vên (Anisoptera costata Korth) đang bị đe dọa ở rừng nhiệt đới Tân Phú ở tỉnh Đồng Nai

TS. NCVCC. Nguyễn Minh Tâm, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2020

2020

Đề tài, nhiệm vụ chuyển tiếp năm sau

Số TT

Tên đề tài, nhiệm vụ 

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, phối hợp

Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

A

Nhiệm vụ KH-CN cấp Nhà nước

 

 

I

Nhiệm vụ Chính phủ giao Viện Hàn lâm KHCNVN

 

 

1

Chế tác mẫu động vật tiếp nhận theo Công văn 611/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ phục vụ trưng bày và nghiên cứu tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

 PGS. TS. Phan Kế Long, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2019

2023

II

Đề tài  nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển  KH và CN Quốc gia (NAFOSTED)

 

 

1

Đánh giá đa dạng di truyền và thụ phấn chéo trong quần thể và loài của một số loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) đang bị đe dọa trong hệ sinh thái rừng miền Đông Nam Bộ; mã số 106.06-2017.14

TS.Nguyễn Minh Tâm, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2018

2020

2

Nghiên cứu khu hệ và bảo tồn đa dạng sinh học ve sầu (Hemiptera: Cicadidae) ở Việt Nam.

PGS.TS. Phạm Hồng Thái, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2017

2020

3

Đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng và bảo tồn họ Tai voi (Gesneriaceae) trên núi đá vôi của Việt Nam (Thuộc hướng: Khoa học Sự sống – Sinh học Nông nghiệp)

TS. Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Nghiên cứu hệ Gen

2020

2023

4

Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ phát sinh loài và phân loại chi Ráng thù xỉ (Arachniodes) và Ráng nhiều hàng (Polystichum) thuộc họ Dryopteridaceae ở Việt Nam dựa trên dẫn liệu hình thái và sinh học phân tử

TS. Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Đại học sư phạm Hà Nội 2

2020

2023

5

Đề tài: Nghiên cứu đa dạng và hệ thống học phân loại các loài thuộc họ Ếch cây Rhacopharidae (Amphibian: Anura) ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thiên Tạo,
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2020

2022

III

Đề tài thuộc Dự án sưu tập bộ mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên Việt Nam

 

 

 

Sự nghiệp khoa học

 

 

1

Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại và giám định mẫu đất.

TS. Nguyễn Thanh Tuấn - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2019

2022

 

Sự nghiệp văn hóa

 

 

1

Xây dựng Bộ sưu tập mẫu Cổ sinh Việt Nam

ThS. Doãn Đình Hùng - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2015

2020

B

Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

 

 

I

Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN; Nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao

 

 

 

Nghiên cứu, thu thập một số loại gỗ hóa thạch ở Việt Nam phục vụ trưng bày cho hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

ThS. Doãn Đình Hùng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2019

2021

II

Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN  theo 7 hướng ưu tiên

 

 

 

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng thực vật bậc cao có mạch vùng núi cao Pu Tả Lèng, tỉnh Lai Châu, đề xuất các biện pháp bảo tồn nguồn gen thực vật quí hiếm

TS. Nguyễn Quốc Bình. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Viện Sinh thái học Miền Nam

2020

2021

III

Các nhiệm vụ phát triển công nghệ, ứng dụng triển khai cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

 

 

1

Đề tài hợp tác với Bộ, Ngành, địa phương

 

 

 

Điều tra, xây dựng bộ mẫu côn trùng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng

PGS. Phạm Hồng Thái

2020

2022

2

Dự án SXTN cấp VAST

 

 

 

Nghiên cứu phát triển công nghệ 3D ứng dụng sản xuất bê tông xi măng trong công trình đường giao thông

TS. Trần Ngọc Quỳnh - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2019

2020

 

 

Tin cùng loại