Tin tức - Sự kiện Xem tất cả

Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.26/16-21 thuộc dự án cấp quốc gia “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” giai đoạn 2016-2020

Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản phần biển và hải đảo, miền Nam Việt Nam (từ thành phố Đà Nẵng)”, mã số BSTMV.26/16-21, đã được Hội đồng cấp Quốc gia nghiệm thu đánh giá kết quả xếp loại Đạt ngày 20/7/2021

Admin28/10/2021

Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.28/15-18 thuộc dự án cấp quốc gia “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” giai đoạn 2015-2020

Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu cổ sinh Việt Nam”, Mã số BSTMV. 28/15-18, đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện vào ngày 22/10/2021

Admin28/10/2021

Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.33/19-22 thuộc dự án cấp quốc gia “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2019-2020”

Dự án thành phần “Xây dựng bộ mẫu thổ nhưỡng Nam Trung Bộ - Nam Bộ, Việt Nam”, Mã số BSTMV.33/19-22, đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện vào ngày 29/09/2021

Admin28/10/2021

Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.25/15-18 thuộc Dự án “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản biển và hải đảo miền Bắc Việt Nam”, mã số BSTMV.25/15-18, đã được Hội đồng cấp Quốc gia nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện vào ngày 06/07/2021

Admin18/07/2021

THƯ VIỆN ẢNH