Tin tức - Sự kiện Xem tất cả

Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.25/15-18 thuộc Dự án “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản biển và hải đảo miền Bắc Việt Nam”, mã số BSTMV.25/15-18, đã được Hội đồng cấp Quốc gia nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện vào ngày 06/07/2021

Admin19/07/2021

HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN GIAI ĐOẠN 2014-2020

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường tầng 10, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam" và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tổ chức hội thảo thường niên hoạt động của các Dự án thành phần thuộc Dự án, do PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ nhiệm Dự án làm Chủ trì.

Admin28/12/2020

THƯ VIỆN ẢNH