Giới thiệu

THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2023 THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2023
THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2023
 HỢP TÁC QUỐC TẾ 2022 HỢP TÁC QUỐC TẾ 2022
HỢP TÁC QUỐC TẾ 2022
THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2022 THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2022
THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2022
HỢP TÁC QUỐC TẾ 2021 HỢP TÁC QUỐC TẾ 2021
DANH MỤC BIÊN BẢN GHI NHỚ VÀ THỎA THUẬN HỢP TÁC (MOU) GIỮA BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM VÀ CÁC ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI (đang có hiệu...
THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2021 THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2021
THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2021
NHỮNG THÀNH CÔNG NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC TN17/T06 NHỮNG THÀNH CÔNG NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC TN17/T06
Ngày 08/01/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước đã nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông", mã số TN17/T06, thuộc chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 với kết quả xuất...
THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2020 THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2020
THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2020
KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2018  CỦA BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2018 CỦA BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, một đơn vị còn non trẻ, song những thành tích và kết quả đã đạt được trong năm 2018 là  rất đáng tự hào và rất đáng trân trọng.  Điều đó thể hiện sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến không ngừng trong công tác nghiên cứu khoa học, quản lý và phát triển Bảo tàng của Ban Tổng Giám đốc, tập thể cán bộ, công...