Hệ thống Bảo tàng Việt Nam

HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
Ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường tầng 10, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) tổ chức hội thảo Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam với tiêu đề “Đánh giá tổng kết thực hiện Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và định hướng phát triển...
HỘI THẢO GÓP Ý  DỰ THẢO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN 2050” HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN 2050”
Ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại khách sạn Duy Tân, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) tổ chức hội thảo Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam với tiêu đề “Góp ý Dự thảo xây dựng Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”, do PGS.TS. Nguyễn Trung Minh- Tổng Giám đốc...
THÔNG BÁO HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, 2019 THÔNG BÁO HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, 2019
  Để chuẩn bị cho việc xây dựng Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên trong giai đoạn tới, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý "Xây dựng Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn...
HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM 2018 HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM 2018
Ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2018, tại Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức hội thảo “Trao đổi về xây dựng Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn...
HỘI THẢO "TRAO ĐỔI VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN XÂY DỰNG BẢO TÀNG THUỘC HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM" HỘI THẢO "TRAO ĐỔI VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN XÂY DỰNG BẢO TÀNG THUỘC HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM"
Ngày 04 tháng 4 năm 2017, tại hội trường tầng 10 tòa nhà trung tâm Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức hội thảo “Trao đổi về một số dự án xây dựng Bảo tàng thuộc hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt...
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (10/3/2006 – 10/3/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, ngày 11 tháng 3 năm 2016 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ 2 Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt...
HỘI THẢO PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢO TÀNG, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THU THẬP VÀ TRAO ĐỔI MẪU VẬT TRONG HỆ THỐNG BTTNVN HỘI THẢO PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢO TÀNG, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THU THẬP VÀ TRAO ĐỔI MẪU VẬT TRONG HỆ THỐNG BTTNVN
Trong hai ngày 04 và 05 tháng 9 năm 2015, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Hợp tác, phối hợp trong công tác xây dựng bảo tàng, nghiên cứu, thu tập và trao đổi mẫu vật trong Hệ thống bảo tàng Thiên nhiên Việt...