HỘI THẢO BÁO CÁO CÁC KẾT QUẢ CHÍNH ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG BỘ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THEO LĨNH VỰC VÀ THEO LÃNH THỔ VÙNG TÂY BẮC”

Trong khuôn khổ đề tài “Xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực và theo lãnh thổ vùng Tây Bắc” do Bảo tàng Thiên nhiên Việt nam là cơ quan chủ trì, ngày 29/3/2019 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo báo cáo các kết quả chính của Đề tài và lấy ý kiến các nhà quản lý của các tỉnh nhằm hoàn thiện bộ chỉ tiêu phát triển bền vững.

Đến dự Hội thảo có các đại biểu đại diện Chương trình Tây Bắc, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai, Cục thống kê Phú Thọ, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và các Sở Ban ngành khác của địa phương.

Ngoài báo cáo giới thiệu tổng thể Đề tài, bốn tham luận cũng là các kết quả chính của đề tài đã được báo cáo tại Hội thảo gồm: Các bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và Việt Nam; Định hướng xây dựng bộ chỉ tiêu phat triển bền vững theo lĩnh vực và theo lãnh thổ; Xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực và theo lãnh thổ vùng Tây Bắc; Tiến trình hướng đến phát triển bền vững vùng Tây Bắc (Lấy ví dụ tỉnh Lào Cai, Điện Biên); Phần mềm hỗ trợ theo dõi, giám sát, đánh giá và quản lý phát triển bền vững Tây Bắc.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến quý báu của các đại biểu tham dự, đây cũng là ý kiến phản biện tiếp theo trong quá trình hoàn thiện bộ chỉ tiêu. Dự kiến trong tháng 4 năm 2019, một trong các kết quả chính của đề tài là “Phần mềm hỗ trợ theo dõi, giám sát, đánh giá và quản lý phát triển bền vững Tây Bắc” sẽ được tập huấn chuyển giao cho 12 tỉnh và 2 huyện trong địa bàn nghiên cứu vùng Tây Bắc.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Tin: TS. Nguyễn Thanh Tuấn - Phòng Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường - Bảo tàng TNVN
Ảnh: Phòng truyền thông, Đại học Quốc gia Hà Nội
Xử lý tin: Phòng Truyền thông và GDCĐ - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

 

Tin cùng loại