KHAI TRƯƠNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA MỞ TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN MIỀN TÂY NGHỆ AN

Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) miền Tây Nghệ An tổ chức lễ khai  trương mô hình Bảo tàng thiên nhiên - văn hoá mở miền Tây Nghệ An. Bảo tàng là quả sản phẩm của Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng mô hình Bảo tàng thiên nhiên - văn hóa mở miền Tây Nghệ An” do Tiến sỹ Nguyễn Thiên Tạo làm chủ nhiệm và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện, kinh phí được Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ.

Tham dự buổi Lễ có PGS.TS Nguyễn Trung Minh - Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; PGS.TS Vũ Văn Liên – Phó Tổng giám đốc Bảo tàng TNVN; GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam); PGS.TS Lê Xuân Cảnh - Ủy viên Hội đồng di sản Quốc gia; Tiến sỹ Trần Nam Bình – Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về phía tỉnh Nghệ An có Ông Nguyễn Tiến Lâm – Phó trưởng ban thường trực Khu DTSQ miền Tây Nghệ An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Lô Văn Thao – Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông;  Ông Trần Xuân Cường – Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát. Các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, các trường Đại học quan tâm đến lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo tàng, cán bộ và nhân viên Vườn quốc gia Pù Mát,  các một số công ty du lịch, doanh nghiệp xã hội đóng trên địa bàn và những người quan tâm ở địa phương.

Các đại biểu cắt băng Khai trương Bảo tàng thiên nhiên- văn hoá mở miền Tây Nghệ An

Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á với tổng diện tích 1.303.285ha, thuộc 9 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An là Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. Đây là Khu DTSQ thứ 6 của Việt Nam được UNESCO công nhận. Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An có tính đa dạng sinh học rất cao, bên cạnh đó nhiều đặc trưng về văn hóa các tộc người sinh sống ở Khu dự trữ đã góp phần tạo nên bức tranh thiên nhiên-con người đa màu.

Đại diện nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình Bảo tàng thiên nhiên-văn hoá mở miền Tây Nghệ An

Bảo tàng được hình thành với cách tiếp cận của bảo tàng hiện đại kết hợp giữa thiên nhiên và văn hoá, trong đó con người là trung tâm. Lựa chọn Vườn quốc gia Pù Mát là nơi trưng bày mô hình,  cùng với các tuyến tham quan trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, sinh kế của người dân địa phương và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tại một số điểm thuộc vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Đây là công sức không chỉ của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, mà còn của cộng đồng người dân sinh sống tại vùng đệm của Khu dự trữ.

Các đại biểu tham quan trưng bày Bảo tàng thiên nhiên - văn hoá mở miền Tây Nghệ An

Lắng nghe nguyện vọng của người dân, bảo tồn các tri thức địa phương truyền thống để thích ứng với thiên nhiên, con người và môi trường sống cũng như những tri thức của người dân trong quá trình sinh tồn cùng tự nhiên, cách thức mà các tộc người ứng xử, khai thác thiên nhiên phục vụ cho cuộc sống của mình một cách bền vững… được giới thiệu trong Bảo tàng có thể phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, tham quan và hưởng thụ văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức về môi trường của công chúng. Thêm  vào đó, mô hình bảo tàng mở, Bảo tàng Thiên nhiên – Văn hoá cũng sẽ tạo ra tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch bền vững cho người dân địa phương, nâng cao ý thức và trách nhiệm của họ trong giữ gìn vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hoá và an ninh quốc phòng cho miền Tây Nghệ An, mở ra những cơ hội để các cộng đồng dân tộc thiểu số sống trong và cận Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa của mình, khích lệ họ tham gia vào công việc bảo tồn thiên nhiên và văn hóa với tư cách là những chủ thể cùng tồn tại./.

Tin: TS. Nguyễn Thiên Tạo

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm KHCNVN

 

Tin cùng loại