LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Sáng ngày 15/4/2024, tại phòng họp Bảo tàng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Trung Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc và 02 đồng chí Phó Tổng Giám đốc: Vũ Văn Liên và Phan Kế Long.

Đến dự buổi lễ có PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ và Kiểm tra; Ban Lãnh đạo cùng toàn thể viên chức và người lao động của Bảo tàng TNVN tham dự,.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ và Kiểm tra đã công bố các Quyết định bổ nhiện lại, gồm:

Quyết định số 548/QĐ-VHL, ngày 29/3/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Trung Minh, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Tổng Giám đốc BTTNVN.

Quyết định số 546/QĐ-VHL, ngày 29/3/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm lại Ông Phan Kế Long, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Phó Tổng Giám đốc BTTNVN.

Quyết định số 547/QĐ-VHL, ngày 29/3/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm lại Ông Vũ Văn Liên, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Phó Tổng Giám đốc BTTNVN.

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Trần Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trao Quyết định, tặng hoa PGS.TS. Nguyễn Trung Minh; PGS.TS. Phan Kế Long; PGS.TS. Vũ Văn Liên được bổ nhiệm lại.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Trần Tuân Anh chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lại đã nhận được sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự tín nhiệm của tập thể Bảo tàng TNVN. Phó Chủ tịch Viện tin tưởng Ban Lãnh đạo Bảo tàng TNVN sẽ cùng tập thể Bảo tàng TNVN đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Bảo tàng ngày càng phát triển và có những bước tiến mới trong hoạt động của đơn vị, đóng góp thiết thực vào sự ổn định, phát triển chung của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong tương lai.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS. TS. Nguyễn Trung Minh đại diện Ban lãnh đạo Bảo tàng TNVN gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch, Phó Chủ tịch Viện, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN và toàn thể cán bộ nhân viên Bảo tàng TNVN đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ. Ban lãnh đạo cũng thể hiện quyết tâm cùng với tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PGS.TS. Phạm Hồng Thái đại diện Đảng ủy và Lãnh đạo Bảo tàng tặng hoa và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lại. Đại diện công đoàn, chi đoàn thanh niên, các đơn vị trực thuộc tặng hoa và chức mừng các đồng chí được bổ nhiệm lại.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

PGS.TS. Trần Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trao Quyết định, tặng hoa PGS.TS. Nguyễn Trung Minh; PGS.TS. Phan Kế Long; PGS.TS. Vũ Văn Liên được bổ nhiệm lại

PGS.TS. Phạm Hồng Thái đại diện Đảng ủy và Lãnh đạo Bảo tàng tặng hoa và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lại

Đại diện công đoàn, chi đoàn thanh niên, các đơn vị trực thuộc tặng hoa và chức mừng các đồng chí được bổ nhiệm lại

Tin và ảnh: Phòng Trưng bày, Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng

Tin cùng loại