Nghiên cứu - Sưu tập

VACCINIUM CHLAENOPHYLLUM (ERICACEAE), LOÀI MỚI TẠI TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM VACCINIUM CHLAENOPHYLLUM (ERICACEAE), LOÀI MỚI TẠI TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM
Loài ký sinh mới Vaccinium chlaenophyllum thuộc họ Đỗ quyên (Ericaceae) được mô tả từ tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Việt Nam. Loài Vaccinium chlaenophyllum gần giống loài V. pseudospadiceum nhưng khác nhau là loài này dạng ký sinh, lá nhỏ hơn, thùy đài và tràng hoa ngắn hơn, chỉ nhị...
CHỈNH LÝ DANH PHÁP CHO LOÀI PHYLLAGATHIS PHAMHOANGII (MELASTOMATACEAE) CHỈNH LÝ DANH PHÁP CHO LOÀI PHYLLAGATHIS PHAMHOANGII (MELASTOMATACEAE)
Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu về khu hệ thực vật Việt Nam-Trung Quốc, giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CNVN và Đại học Tôn Trung Sơn, Trung Quốc, các nhà khoa học đã tiến hành chỉnh lý danh pháp cho loài Phyllagathis phamhoangii...
PHIẾN RĂNG CÁ PHỔI (SARCOPTERYGII, DIPNOMORPHA) CỦA DEVON HẠ Ở VIỆT NAM VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CƠ QUAN RĂNG CỦA CÁ CÓ PHỔI HIỆN ĐẠI PHIẾN RĂNG CÁ PHỔI (SARCOPTERYGII, DIPNOMORPHA) CỦA DEVON HẠ Ở VIỆT NAM VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CƠ QUAN RĂNG CỦA CÁ CÓ PHỔI HIỆN ĐẠI
Một phiến răng dạng cánh riêng biệt của cá phổi từ Devon hạ (Lochkovian – Pragian) của Việt Nam được mô tả. Vật liệu được bảo quản âm tính và thiếu các xương hàm liên quan để xác định tình trạng phân loại đáng tin cậy và vị trí phát sinh loài. Phiến răng bao gồm các hàng răng chính được sắp xếp theo hướng xuyên tâm, ngăn cách bởi một số...
CHI LECANORCHIS BLUME (ORCHIDACEAE) TRONG HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM CHI LECANORCHIS BLUME (ORCHIDACEAE) TRONG HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM
Bài báo đánh giá lại sự đa dạng và phân loại của các loài thực dưỡng thuộc chi Lecanorchis (Orchidaceae) ở Việt Nam. Bốn loài đã được khẳng định, bao gồm 2 loài được ghi nhận mới là L. moritaei Suetsugu & T.C. Hsu và l. taiwaniana S.S. Ying....
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ VÀ CÁC TÁC ĐỘNG TỪ HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN TỚI QUẦN THỂ LOÀI RỒNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ VÀ CÁC TÁC ĐỘNG TỪ HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN TỚI QUẦN THỂ LOÀI RỒNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM
Rồng đất (tên khoa học: Physignathus cocincinus) là loài động vật bò sát quý hiếm được ghi nhận tại Việt Nam. Loài Rồng đất được đánh giá thuộc nhóm “Sắp nguy cấp” (Vulnerable) trong danh lục đỏ thế giới IUCN và trong sách đỏ Việt Nam. Tuy nhiên, loài bị khai thác, săn bắt và buôn bán với số lượng lớn ở trong nước...
MỘT LOÀI MỚI FARGESIA SAPAENSIS (POACEAE, BAMBUSOIDEAE) ĐƯỢC GHI NHẬN TỪ LÀO CAI VIỆT NAM MỘT LOÀI MỚI FARGESIA SAPAENSIS (POACEAE, BAMBUSOIDEAE) ĐƯỢC GHI NHẬN TỪ LÀO CAI VIỆT NAM
Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu đa dạng họ Tre ở Việt Nam, nhóm các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Vườn thực vật Hoa Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tim ra loài mới cho khoa học Fargesia sapaensis...
MỘT LOÀI MỚI CỦA GIỐNG ẾCH CÂY KURIXALUS (LỚP LƯỠNG CƯ AMPHIBIA: BỘ KHÔNG ĐUÔI ANURA: HỌ RHACOPHORIDAE) ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ MIỀN BẮC VIỆT NAM MỘT LOÀI MỚI CỦA GIỐNG ẾCH CÂY KURIXALUS (LỚP LƯỠNG CƯ AMPHIBIA: BỘ KHÔNG ĐUÔI ANURA: HỌ RHACOPHORIDAE) ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ MIỀN BẮC VIỆT NAM
Một loài mới thuộc giống Kurixalus đã được tìm thấy ở tỉnh Nghệ An, miền Bắc Việt Nam. Loài mới được đặt tên khoa học là Kurixalus gracilloidesbởi nó khá giống với một số loài thuộc giống Gracixalus đặc biệt là hình dáng cơ thể và màu sắc...
PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI THU HẢI ĐƯỜNG MỚI Ở MIỀN NAM VIỆT NAM PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI THU HẢI ĐƯỜNG MỚI Ở MIỀN NAM VIỆT NAM
Trong khi nghiên cứu tính đa dạng thực vật của Vườn Quốc gia (VQG( Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông, các nhà thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Vườn Thực vật Bắc Kinh, Trung Quốc đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới thuộc họ Thu hải đường (Begoniaceae) tại VQG Tà Đùng, tỉnh Đăk...
DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2020 DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2020
DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2020
NHỮNG THÀNH CÔNG NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC TN17/T06 NHỮNG THÀNH CÔNG NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC TN17/T06
Ngày 08/01/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước đã nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông", mã số TN17/T06, thuộc chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 với kết quả xuất...
DANH SÁCH CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ 2020 DANH SÁCH CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ 2020
DANH SÁCH CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ 2020
PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ CHI THỰC VẬT MỚI Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ CHI THỰC VẬT MỚI Ở VIỆT NAM
Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu đa dạng họ Tai voi ở Việt Nam, nhóm các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Thực vật Quảng Tây, Vườn Thực vật Hoa Nam, Trung Quốc; và Tổ chức bảo tồn Tai voi, Hoa Kỳ đã phát hiện và mô tả chi thực vật mới có tên khoa học là Michaelmoelleria F....