Nghiên cứu - Sưu tập

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUỘT CHÙ Ở TÂY CÔN LĨNH, HÀ GIANG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUỘT CHÙ Ở TÂY CÔN LĨNH, HÀ GIANG
Trong chương trình phối hợp dưới sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quỹ Khoa học Nhật Bản (JSPS), các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Bảo tàng Đại học Kyoto và Bảo tàng tự nhiên và khoa học Nhật Bản...
HỆ THỐNG PHÁT SINH LOÀI, ĐỊA LÝ SINH HỌC VÀ SỰ TIẾN HOÁ CÁC ĐẶC TÍNH TRONG HỌ HYPODEMATIACEAE HỆ THỐNG PHÁT SINH LOÀI, ĐỊA LÝ SINH HỌC VÀ SỰ TIẾN HOÁ CÁC ĐẶC TÍNH TRONG HỌ HYPODEMATIACEAE
Trước đây, khi phát sinh loài phân tử chưa phát triển, hai chi dương xỉ Hypodematium và Leucostegia được xếp vào họ Dryopteridaceae và Davalliaceae, tương ứng. Tuy nhiên, các nghiên cứu phân tử gần đây đã xác nhận hai chi này thuộc họ Hypodematiaceae, nhưng mối quan hệ trong mỗi chi không rõ...
MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI THỪA THIÊN HUẾ, MIỀN TRUNG VIỆT NAM MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI THỪA THIÊN HUẾ, MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Trong chương trình dự án Các bon và Đa dạng sinh học giai đoạn II (CarBi II), các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR), Đại học Y Dược Huế, WWF – Việt Nam và Bảo tàng Đại học Kagoshima, Nhật Bản đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới cho khoa học, Tốt hoa aroang (Thottea aroangensis T.A. Le, D. Dien & Tagane), thuộc họ Mộc...
LẦN ĐẦU TIÊN PHÁT HIỆN HÓA THẠCH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG TUỔI JURA SỚM Ở VIỆT NAM LẦN ĐẦU TIÊN PHÁT HIỆN HÓA THẠCH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG TUỔI JURA SỚM Ở VIỆT NAM
Trong khuôn khổ thực hiện Dự án thành phần “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu Cổ sinh Việt Nam” mã số BSTMV28/15-18, các nhà địa chất của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (cán bộ Phòng Địa chất) phối hợp cùng chuyên gia nghiên cứu cổ sinh thuộc Trường Đại học Kumamoto, Nhật Bản (GS. Toshifumi Komastu) tổ chức nghiên cứu thực địa nhằm thu thập các mẫu cổ...
PHÁT HIỆN LOÀI CÔN TRÙNG CÁNH LÔNG MỚI CHO KHOA HỌC Ở VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG, NINH BÌNH, VIỆT NAM PHÁT HIỆN LOÀI CÔN TRÙNG CÁNH LÔNG MỚI CHO KHOA HỌC Ở VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG, NINH BÌNH, VIỆT NAM
Trong quá trình nghiên cứu đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình năm 2019, trong khuôn khổ Dự án “Phương pháp tiếp cận đổi mới để khám phá và đặc trưng đa dạng sinh học ở Việt Nam” (VIETBIO), các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Berlin, Đức và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã phát hiện ra 5 một loài mới cho...
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÚ NHỎ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN CHÀM CHU (TUYÊN QUANG) VÀ KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN BẮC MÊ (HÀ GIANG) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÚ NHỎ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN CHÀM CHU (TUYÊN QUANG) VÀ KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN BẮC MÊ (HÀ GIANG)
Kết quả điều tra khảo sát của các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái và tài nguyên vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Viện động vật Saint-Peterbug (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Chàm Chu (tỉnh Tuyên Quang) và Khu dự trữ...
NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG CỦA LOÀI ĐẶC HỮU THẠCH SÙNG MÍ HỮU LIÊN (GONIUROSAURUS HUULIENSIS) DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: VÙNG PHÂN BỐ TIỀM NĂNG VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ BẢO TỒN NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG CỦA LOÀI ĐẶC HỮU THẠCH SÙNG MÍ HỮU LIÊN (GONIUROSAURUS HUULIENSIS) DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: VÙNG PHÂN BỐ TIỀM NĂNG VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ BẢO TỒN
Đánh giá chi tiết về vùng phân bố tiềm năng và những dự đoán về sự thay đổi của hệ sinh thái dưới tác động của biến đổi khí hậu là thông tin rất quan trọng trong công tác bảo tồn những loài động vật hoang dã nguy cấp, đặc biệt đối với những loài có vùng phân bố...
NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA VIỆT NAM – KẾT QUẢ DỰ ÁN VIETBIO KHẢO SÁT VÀ TẬP HUẤN THỰC ĐỊA TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA VIỆT NAM – KẾT QUẢ DỰ ÁN VIETBIO KHẢO SÁT VÀ TẬP HUẤN THỰC ĐỊA TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
VIETBIO [Phương pháp tiếp cận đổi mới để khám phá và xác định đặc điểm đa dạng sinh học ở Việt Nam] là một dự án nghiên cứu và nâng cao năng lực song phương Đức-Việt tập trung vào việc phát triển và chuyển giao các phương pháp và công nghệ mới theo hướng tích hợp hệ thống giám sát và phát hiện đa dạng sinh học cho Việt Nam....
SỰ THAY ĐỔI CỔ KHÍ HẬU ĐÃ HÌNH THÀNH CÁC DÒNG KHÁC BIỆT CỦA LOÀI PƠ MU (FOKIENIA HODGINSSI) Ở KHU VỰC ĐÔNG Á SỰ THAY ĐỔI CỔ KHÍ HẬU ĐÃ HÌNH THÀNH CÁC DÒNG KHÁC BIỆT CỦA LOÀI PƠ MU (FOKIENIA HODGINSSI) Ở KHU VỰC ĐÔNG Á
Các dao động khí hậu và các sự kiện kiến tạo trong quá khứ đã ảnh hưởng đến quá trình hình thành và lịch sử tiến hóa của nhiều sinh vật. Nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Tôn Trung Sơn và Đại học Zhejiang, Trung Quốc đã chọn loài Pơ mu - Fokienia hodginsii...
ARACHNIODES LIBINGII SP.NOV. VÀ A. VIETNAMENSIS SP.NOV. (DRYOPTERIDACEAE), HAI LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI TỪ NAM TRUNG QUỐC VÀ MIỀN TRUNG VIỆT NAM ARACHNIODES LIBINGII SP.NOV. VÀ A. VIETNAMENSIS SP.NOV. (DRYOPTERIDACEAE), HAI LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI TỪ NAM TRUNG QUỐC VÀ MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Chúng tôi mô tả hai loài mới Arachniodes libingii và A. vietnamensis (Dryopteridaceae) từ Nam Trung Quốc và miền Trung Việt Nam. Phân tích dữ liệu sinh học phân tử đã chứng tỏ rằng hai loài mới này có mối quan hệ di truyền gần gũi....
GHI NHẬN ĐẦU TIÊN VỀ PHÂN HỌ OXYTORINAE (INSECTA, HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE) TỪ VÙNG PHƯƠNG ĐÔNG, VỚI MÔ TẢ HAI LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC TỪ VIỆT NAM GHI NHẬN ĐẦU TIÊN VỀ PHÂN HỌ OXYTORINAE (INSECTA, HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE) TỪ VÙNG PHƯƠNG ĐÔNG, VỚI MÔ TẢ HAI LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC TỪ VIỆT NAM
Hai loài côn trùng mới cho khoa học thuộc giống Oxytorus, phân bọ Oxytorinae, họ Ong cự Ichneumonidae được phát hiện từ miền Bắc và miền Trung Việt...