Nghiên cứu - Sưu tập

NHỮNG LƯU Ý VỀ VIỆC CHUẨN BỊ MẪU TIÊU BẢN CÔN TRÙNG CÁNH VẢY LỚN BẢO QUẢN TRONG DUNG DỊCH ETHANOL THU ĐƯỢC TỪ BẪY MALAISE NHỮNG LƯU Ý VỀ VIỆC CHUẨN BỊ MẪU TIÊU BẢN CÔN TRÙNG CÁNH VẢY LỚN BẢO QUẢN TRONG DUNG DỊCH ETHANOL THU ĐƯỢC TỪ BẪY MALAISE
Trong khuân khổ Dự án "VIETBIO" - Nghiên cứu khám phá đa dạng sinh học Việt Nam và đào tạo cán bộ khoa học cho Việt Nam tại CHLB Đức trong 03 năm (2018-2020) do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức tài trợ,...
MÔ TẢ LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG ORIENTOPSALTRIA MÔ TẢ LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG ORIENTOPSALTRIA
Các nhà khoa học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ  vừa công bố một loài ve sầu thuộc giống Orientopsaltria, tộc Dundubiini, phân họ Cicadinae (họ Cicadidae, bộ Hemiptera). Loài mới này được đặt tên theo địa điểm thu được mẫu chuẩn: Orientopsaltria...
PHÁT HIỆN LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG SINOTYMPANA PHÁT HIỆN LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG SINOTYMPANA
Các nhà khoa học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Trường Đại học Barry và Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ vừa công bố một loài ve sầu mới cho khoa học thuộc giống Sinotympana họ Cicadidae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera). Loài mới này được đặt tên theo địa điểm thu được mẫu chuẩn: Sinotympana...
CÔNG BỐ 3 LOÀI CÔN TRÙNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC HỌ BỌ XÍT LƯỚI - TINGIDAE CÔNG BỐ 3 LOÀI CÔN TRÙNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC HỌ BỌ XÍT LƯỚI - TINGIDAE
Các nhà côn trùng học của Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, Paris, Cộng hòa Pháp và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã phát hiện và công bố 3 loài mới cho khoa học thuộc họ Bọ xít lưới - Tingidae, Bộ...
MÔ TẢ 04 LOÀI RUỒI ĐỤC QUẢ MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG BACTROCERA (DIPTERA, TEPHRITIDAE, DACINAE) MÔ TẢ 04 LOÀI RUỒI ĐỤC QUẢ MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG BACTROCERA (DIPTERA, TEPHRITIDAE, DACINAE)
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hawaii, Trường Đại học Idaho và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phát hiện và công bố 04 loài ruồi đục quả mới cho khoa học thuộc giống Bactrocera, phân họ Dacinae, họ Tephritidae, Bộ hai cánh Diptera. Giống này có số lượng loài rất lớn (932 loài), ở Việt Nam có 78 loài đã được biết...
PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC
Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu đa dạng thực vật vùng núi đá vôi Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc, nhóm các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt...
BẢO TỒN CÁC LOÀI THIẾU DỮ LIỆU ĐANG BỊ ĐE DỌA: BÀI HỌC TỪ  MỘT LOÀI BƯỚM NHIỆT ĐỚI MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG (TEINOPALPUS AUREUS) BẢO TỒN CÁC LOÀI THIẾU DỮ LIỆU ĐANG BỊ ĐE DỌA: BÀI HỌC TỪ MỘT LOÀI BƯỚM NHIỆT ĐỚI MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG (TEINOPALPUS AUREUS)
Những kết quả nghiên cứu chứng minh tầm quan trọng của dữ liệu phân bố trong quản lý bảo tồn các loài bị đe dọa, trong khi nhấn mạnh sự đánh đổi vốn có trong việc không cung cấp thông tin địa điểm phân bố rộng rãi khi có áp lực thương mại....
PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ MỘT LOÀI MỘC HƯƠNG MỚI CHO KHOA HỌC TẠI BÌNH THUẬN PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ MỘT LOÀI MỘC HƯƠNG MỚI CHO KHOA HỌC TẠI BÌNH THUẬN
Một loài thực vật mới cho khoa học, Mộc hương Bình Thuận (Aristolochia binhthuanensis T.V. Do), vừa mới được phát hiện và mô tả từ Bình Thuận, Việt...