Nghiên cứu - Sưu tập

MỐI QUAN HỆ TIẾN HÓA CỦA DÒNG DƯƠNG XỈ CỔ ĐẠI (OPHIOGLOSSACEAE) VÀ MÔ TẢ CHI MỚI SAHASHIA MỐI QUAN HỆ TIẾN HÓA CỦA DÒNG DƯƠNG XỈ CỔ ĐẠI (OPHIOGLOSSACEAE) VÀ MÔ TẢ CHI MỚI SAHASHIA
Họ Ophioglossaceae luôn luôn là đối tượng hấp dẫn trong các nghiên cứu vì chúng đại diện cho dòng dương xỉ cổ xưa. Ngoài ra, mối quan hệ trong họ vẫn chưa được biết đến nhiều do trong các công bố trước dây chỉ sử dụng đến 12 mẫu trong phân họ...
DANH LỤC CÁC LOÀI THÔNG ĐẤT Ở VIỆT NAM VÀ BA LOÀI GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM DANH LỤC CÁC LOÀI THÔNG ĐẤT Ở VIỆT NAM VÀ BA LOÀI GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM
Danh lục các loài Thông đất cho Việt Nam đã được giới thiệu trong nghiên cứu của Lữ và cộng sự 2020. Danh lục gồm 3 phân họ, 6 chi và 20...
PHÁT HIỆN LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG MEGAPOMPONIA Ở LÀO PHÁT HIỆN LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG MEGAPOMPONIA Ở LÀO
Các nhà côn trùng học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ vừa công bố một loài ve sầu mới cho khoa học; mẫu chuẩn được thu tại Lào. Loài mới này thuộc giống Megapomponia phân tộc Megapomponiina, tộc Dundubiini, phân họ Cicadinae, họ Cicadidae, phân bộ ve rầy Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera....
ĐÁNH GIÁ VỀ MÃ VẠCH BINs LIÊN KẾT NHÓM CÁ MÚ VIỆT NAM VÀ Ý NGHĨA CỦA LOÀI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH MÃ VẠCH DNA ĐÁNH GIÁ VỀ MÃ VẠCH BINs LIÊN KẾT NHÓM CÁ MÚ VIỆT NAM VÀ Ý NGHĨA CỦA LOÀI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH MÃ VẠCH DNA
Epinephelidae là họ cá Mú biển trở thành tâm điểm cho việc phân loại trên toàn thế giới vì họ cá này có giá trị kinh tế. Cây phát sinh chủng loại dựa trên phân tử đã cải thiện sự nhận biết về đa dạng thành phần loài trong họ trên. Tuy nhiên việc định loại nhầm hoặc lai tạo trong loài đã dẫn đến chỉ số mã vạch (BIN) chưa thật sự chính xác,...
TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH HÒA TÁCH AXIT SULFURIC TINH QUẶNG ĐẤT HIẾM YÊN PHÚ TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH HÒA TÁCH AXIT SULFURIC TINH QUẶNG ĐẤT HIẾM YÊN PHÚ
Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ xạ hiếm (ITRRE)-VINATOM-MOST, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM), Viện Địa chất (IGS) và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (VNMN)-VAST đã công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Hydromettalurgy số 191 năm 2020 về mỏ đất hiếm Yên Phú (xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) là một trong những mỏ đất hiếm...
TUỔI U-Pb ZIRCON, ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA VÀ ĐỒNG VỊ GRANIT CHU LAI, ĐỊA KHU KON TUM, MIỀN TRUNG VIỆT NAM TUỔI U-Pb ZIRCON, ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA VÀ ĐỒNG VỊ GRANIT CHU LAI, ĐỊA KHU KON TUM, MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cùng các cộng sự đã công bố trên tạp chí chuyên ngành Mineralogy and Petrology (2020) những tài liệu mới về đặc điểm địa hóa, tuổi U-Pb zircon, và đồng vị Nd-Hf của các granite Chu Lai để làm sang tỏ tiến hóa kiến tạo ở địa khu Kontum trong giai đoạn Ordovic-Silua. Granite Chu Lai phân bố phổ biến ở rìa...
PHÁT HIỆN MỘT GIỐNG MỚI VÀ 2 LOÀI VE SẦU MỚI THUỘC TỘC LEPTOPSALTRIINI (HEMIPTERA: CICADIDAE: CICADINAE) CHO KHOA HỌC PHÁT HIỆN MỘT GIỐNG MỚI VÀ 2 LOÀI VE SẦU MỚI THUỘC TỘC LEPTOPSALTRIINI (HEMIPTERA: CICADIDAE: CICADINAE) CHO KHOA HỌC
Các nhà côn trùng học Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam vừa công bố một giống mới và 2 loài ve sầu mới cho khoa học: giống mới Versicolora và 2 loài mới: loài Versicolora ziyongi ở Trung Quốc và loài Versicolora bellula ở Trung Quốc và Việt Nam. Giống mới này thuộc tộc Leptopsaltriini, phân họ Cicadinae, họ Cicadidae, phân bộ ve rầy Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera....
QUAN TRẮC QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG BIỂN THÔNG QUA 18S rRNA METABARCODING NHƯ LÀ MỘT THAY THẾ CHO NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI QUAN TRẮC QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG BIỂN THÔNG QUA 18S rRNA METABARCODING NHƯ LÀ MỘT THAY THẾ CHO NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI
Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Ghent – Bỉ vừa công bố kết quả nghiên cứu quan trắc quần xã tuyến trùng biển thông qua 18S rRNA...
PHÁT HIỆN LOÀI BÓNG NƯỚC MỚI Ở NAM TRUNG QUỐC VÀ BẮC VIỆT NAM PHÁT HIỆN LOÀI BÓNG NƯỚC MỚI Ở NAM TRUNG QUỐC VÀ BẮC VIỆT NAM
Trong quá trình nghiên cứu tính đa dạng thực vật của miền Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, và Viện Thực vật Bắc Kinh, Viện Thực vật Quảng Tây, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa phát hiện và mô tả 1 loài thực vật mới cho khoa học, thuộc họ Bóng nước...
MÔ TẢ 2 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG XYLEBORUS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE: XYLEBORINI) MÔ TẢ 2 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG XYLEBORUS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE: XYLEBORINI)
Các nhà khoa học của Trường Đại học Bang Michigan, Trường Đại học Florida và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam vừa công bố 2 loài cánh cứng mới cho khoa học. Loài mới này thuộc giống Xyleborus, tộc Xyleborini, phân họ Scolytinae, họ Curculionidae, bộ Cánh cứng...
GHI NHẬN SỰ PHÂN BỐ MỚI CỦA LOÀI ẾCH MEGOPHRYS GIGANTICA Ở VIỆT NAM GHI NHẬN SỰ PHÂN BỐ MỚI CỦA LOÀI ẾCH MEGOPHRYS GIGANTICA Ở VIỆT NAM
Ghi nhận mới cho khu hệ lưỡng cư Việt Nam vừa được phát hiện trong đợt nghiên cứu thực địa tại Lào Cai và Sơn La vào cuối năm 2019. Loài này có tên khoa học Megophrys gigantica (LIU, HU ET YANG, 1960) Bộ không đuôi (Anura), giống...
BA LOÀI RẮN MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG ACHALINUS ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI VIỆT NAM BA LOÀI RẮN MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG ACHALINUS ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI VIỆT NAM
Ba loài rắn thuộc giống Achalinus đã được các nhà nghiên cứu Việt Nam (Bảo tàng Thiên nhiên VN, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vât) và Đức (Vườn thú Cologne) phát hiện và mô tả mới cho khoa học tại phía Bắc Việt Nam. Các mẫu loài mới được thu ở Cao Bằng, Sơn La và Quảng Ninh và được đặt tên lần khoa học là Achalinus juliani, A. timi,...