Nghiên cứu - Sưu tập

PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI ẾCH MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI ẾCH MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM
Dựa trên các phân tích di truyền và hình thái nhóm nghiên cứu phòng Bảo tồn thiên nhiên, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và Trường Đại học Lâm nghiệm Việt Nam đã phát hiện và mô tả loài ếch mới cho khoa học....
THÀNH PHẦN HÓA HỌC LOÀI SCHEFFLERA ALONGENSIS, LOÀI ĐẶC HỮU CỦA VIỆT NAM THÀNH PHẦN HÓA HỌC LOÀI SCHEFFLERA ALONGENSIS, LOÀI ĐẶC HỮU CỦA VIỆT NAM
Với nguyên liệu Lá và Thân của loài Chân chim quảng ninh (Schefflera alongensis), loài đặc hữu có phân bố tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước cổ điển theo Dược điển Việt Nam IV trong thời gian 3 giờ đã thu được hàm lượng 0,15% tinh...
THÀNH CÔNG TRONG SINH SẢN VÀ MÔ TẢ NÒNG NỌC ẾCH CÂY SẦN THELODERMA RYABOVI ORLOV, DUTTA, GHATE, AND KENT, 2006 LOÀI ẾCH ĐẶC HỮU QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM THÀNH CÔNG TRONG SINH SẢN VÀ MÔ TẢ NÒNG NỌC ẾCH CÂY SẦN THELODERMA RYABOVI ORLOV, DUTTA, GHATE, AND KENT, 2006 LOÀI ẾCH ĐẶC HỮU QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM
Nhóm nghiên cứu bước đầu đã nhân nuôi sinh sản thành công trong điều kiện phòng thí nghiệm loài ếch cây sần Theloderma ryabovi Orlov, Dutta, Ghate, and Kent, 2006 loài này hiện nay mới chỉ ghi nhận ở Việt...
THÀNH PHẦN PHENOLICS TỪ LOÀI CÂY THÌA LÀ HÓA GỖ LEONID THÀNH PHẦN PHENOLICS TỪ LOÀI CÂY THÌA LÀ HÓA GỖ LEONID
Trong hóa hữu cơ, lớp phenol, đôi khi gọi là lớp phenolic, là một lớp các hợp chất hữu cơ bao gồm một nhóm hiđrôxyl (-O H) gắn với một nhóm hyđrocacbon thơm. Một số phenol có tính chất sát trùng và được sử dụng để điều chế các chất tẩy...
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SA NHÂN CUỐNG DÀI –AMOMUM CELSUM Ở VIỆT NAM KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SA NHÂN CUỐNG DÀI –AMOMUM CELSUM Ở VIỆT NAM
Chi Sa nhân - Amomum (họ Gừng - Zingiberaceae) có nhiều loài được sử dụng làm thuốc, làm gia vị, phần lớn từ quả và hạt. Một số loài thuộc chi Sa nhân như Amomum tsao-ko, A. villosum, A. krervanh, và A. xanthioides đã được biết là có giá trị về kinh tế vì được sử dụng rộng rãi làm gia vị và dược...
PHÁT HIỆN MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI HỌ MỘC HƯƠNG (ARISTOLOCHIACEAE) Ở ẤN ĐỘ PHÁT HIỆN MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI HỌ MỘC HƯƠNG (ARISTOLOCHIACEAE) Ở ẤN ĐỘ
Trong quá trình nghiên cứu tính đa dạng của chi Mộc hương ở khu vực châu Á, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt...
MÔ TẢ 6 LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG POLYDICTYA, HỌ VE SẦU ĐẦU DÀI FULGORIDAE MÔ TẢ 6 LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG POLYDICTYA, HỌ VE SẦU ĐẦU DÀI FULGORIDAE
Các nhà khoa học của Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đã mô tả 6 loài ve sầu mới cho khoa học thuộc giống Polydictya, họ Fulgoridae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ...
CÔNG BỐ 5 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG COPRIS  (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) Ở VIỆT NAM VÀ LÀO CÔNG BỐ 5 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG COPRIS  (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) Ở VIỆT NAM VÀ LÀO
Các nhà côn trùng học của Nhật Bản và Việt Nam vừa công bố 5 loài cánh cứng mới cho khoa học ở Việt Nam và Lào. Các loài cánh cứng mới này thuộc giống Copris Müller, 1776, họ Bọ hung – Scarabaeidae, bộ Cánh cứng – Coleoptera. Giống Copris gồm 250 loài trên thế giới, trong đó Việt Nam đã ghi nhận 16 loài thuộc giống...
MÔ TẢ 1 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM MÔ TẢ 1 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
Các nhà côn trùng học của Nhật Bản và Việt Nam (Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam) vừa công bố 1 loài cánh cứng mới cho khoa học ở miền Bắc Việt...
MÔ TẢ  1 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG RHYPARUS (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, APHODIINAE, RHYPARINI) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM MÔ TẢ  1 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG RHYPARUS (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, APHODIINAE, RHYPARINI) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
Các nhà côn trùng học của Nhật Bản và Việt Nam (Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam) vừa công bố 1 loài cánh cứng mới cho khoa học ở miền Bắc Việt...
CÔNG BỐ 2 LOÀI RẦY ĐẦU DÀI (HEMIPTERA: TROPIDUCHIDAE) MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG SOGANA MATSUMURA, 1914 Ở VIỆT NAM CÔNG BỐ 2 LOÀI RẦY ĐẦU DÀI (HEMIPTERA: TROPIDUCHIDAE) MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG SOGANA MATSUMURA, 1914 Ở VIỆT NAM
Các nhà khoa học của Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đã công bố 2 loài ve sầu mới cho khoa học thuộc giống Sogana, họ Tropiduchidae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ...
STEPHANIA POLYGONA (MENISPERMACEAE), MỘT LOÀI MỚI TỪ MIỀN TRUNG VIỆT NAM STEPHANIA POLYGONA (MENISPERMACEAE), MỘT LOÀI MỚI TỪ MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Chi Stephania là một chi lớn nhất trong họ Menispermaceae. Phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới cận nhiệt đới châu Á và châu Phi. Trên thế giới có 60 loài, 37 loài từ Trung Quốc, 15 loài từ Thái Lan, 15 loài 1 var. có ở Việt...