Nghiên cứu - Sưu tập

PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI THUỘC CHI AILANTHUS (HỌ SIMAROUBACEAE) TRÊN CƠ SỞ MẪU HÓA THẠCH Ở CAO NGUYÊN TÂY TẠNG, TRUNG QUỐC PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI THUỘC CHI AILANTHUS (HỌ SIMAROUBACEAE) TRÊN CƠ SỞ MẪU HÓA THẠCH Ở CAO NGUYÊN TÂY TẠNG, TRUNG QUỐC
Trong quá trình điều tra và nghiên cứu về đa dạng sinh học và cổ thực vật ở khu vực cao nguyên Tây Tạng (TP), Trung Quốc, một nhóm các nhà khoa học từ Vườn Thực vật nhiệt đới Xishuangbana, Viện Thực vật Côn Minh, Viện Cổ sinh động vật có xương sống và nhân chủng học (Viện Hàn lâm khoa học Trung...
PHÁT HIỆN MỘT LOÀI BỌ XÍT MÙ MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG MECISTOSCELIS REUTER (HEMIPTERA:MIRIDAE) PHÁT HIỆN MỘT LOÀI BỌ XÍT MÙ MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG MECISTOSCELIS REUTER (HEMIPTERA:MIRIDAE)
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Quốc gia Chungnam và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam vừa công bố 01 loài bọ xít mù mới cho khoa học thuộc giống Mecistoscelis Reuter. Loài mới được đặt tên khoa học là Mecistoscelis...
PHÁT HIỆN 2 LOÀI CÔN TRÙNG BỘ CÁNH DÀI - MECOPTERA MỚI CHO KHOA HỌC PHÁT HIỆN 2 LOÀI CÔN TRÙNG BỘ CÁNH DÀI - MECOPTERA MỚI CHO KHOA HỌC
Loài mới được đặt tên là: Neopanorpa cucullata và Neopanorpa ellengreeni, tên tiếng Việt chung của 2 loài trên là ruồi bọ...
PHÁT HIỆN MỘT LOÀI VE SẦU ĐẦU DÀI (HEMIPTERA: FULGOROMORPHA: FULGORIDAE) MỚI CHO KHOA HỌC PHÁT HIỆN MỘT LOÀI VE SẦU ĐẦU DÀI (HEMIPTERA: FULGOROMORPHA: FULGORIDAE) MỚI CHO KHOA HỌC
Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam mới phát hiện và công bố một loài ve sầu đầu dài mới cho khoa học thuộc giống Neoalcathous Wang & Huang, 1989 (Hemiptera: Fulgoromorpha:...
NGHIÊN CỨU MỚI VỀ DANH PHÁP VÀ PHÂN LOẠI CỦA CHI TẦM MA (ELATOSTEMA) Ở VIỆT NAM NGHIÊN CỨU MỚI VỀ DANH PHÁP VÀ PHÂN LOẠI CỦA CHI TẦM MA (ELATOSTEMA) Ở VIỆT NAM
Chi Tầm ma (Elatostema) họ Gai (Urticaceae), gồm khoảng 600 loài, chủ yếu là thân thảo, mọng nước, sinh trưởng dưới tán rừng....
NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN VÀ MÔ TẢ HÌNH THÁI NÒNG NỌC HAI LOÀI LƯỠNG CƯ Ở VIỆT NAM NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN VÀ MÔ TẢ HÌNH THÁI NÒNG NỌC HAI LOÀI LƯỠNG CƯ Ở VIỆT NAM
Hai bài báo mô tả nòng nọc loài Rhacophorus calcaneus (Ếch cây cựa) và loài Theloderma gordoni (Ếch cây sần go đôn) được nhóm nghiên cứu công bố trên các tạp chí chuyên nghành Revue suisse de Zoologie và Journal of...
MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN PHÂN TỬ CÁC LOÀI RẮN Ở CHÂU Á CÓ HỆ THỦ PHÒNG THỦ MỚI LẠ, BẤT THƯỜNG MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN PHÂN TỬ CÁC LOÀI RẮN Ở CHÂU Á CÓ HỆ THỦ PHÒNG THỦ MỚI LẠ, BẤT THƯỜNG
Các loài rắn hoa cỏ cổ đỏ ở Châu Á sở hữu các tuyến Nuchal – một hệ thống cấu trúc phòng thủ mới lạ và bất thường ở rắn. Các tuyến chuyên biệt ở phần cổ này có khả năng lưu giữ các độc tố Steroid có tên gọi là Bufadienolides, chúng được cô lập từ thức ăn là loài cóc mà nó tiêu thụ và sử dụng như nọc độc của chúng khi phải phòng...
NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN LOẠI GIỐNG RẮN ĐƠN LOÀI PARARHABDOPHIS Ở CHÂU Á NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN LOẠI GIỐNG RẮN ĐƠN LOÀI PARARHABDOPHIS Ở CHÂU Á
Giống rắn Pararhabdophis được phát hiện và mô tả dựa trên một loài duy nhất  P. chapaensis Bourret, 1934 với mẫu chuẩn thu tại Sapa, Lào Cai, Viêt...
GHI NHẬN PHÂN BỐ LOÀI ẾCH MỚI CHO KHU HỆ ẾCH NHÁI VIỆT NAM GHI NHẬN PHÂN BỐ LOÀI ẾCH MỚI CHO KHU HỆ ẾCH NHÁI VIỆT NAM
Loài Liuixalus feii Yang, Rao & Wang, 2015, một loài ếch nhỏ thuộc họ Ếch cây được phát hiện và mô tả năm 2015 với mẫu chuẩn thu được tại Khu bảo tồn thiên nhiên Heishiding, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Dựa trên phân tích các dẫn liệu di truyền phân tử và so sánh hình thái các mẫu vật mới được thu thập từ Việt Nam với mẫu chuẩn ở Trung...
PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ MỘT LOÀI MỘC HƯƠNG MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ MỘT LOÀI MỘC HƯƠNG MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM
Một loài thực vật, Mộc hương Núi Chúa (Aristolochia nuichuaensis), loài mới cho khoa học vừa được phát hiện và mô tả từ Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, Việt...
BỔ SUNG LOÀI BÓNG NƯỚC (IMPATIENS SICULIFER) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM BỔ SUNG LOÀI BÓNG NƯỚC (IMPATIENS SICULIFER) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM
Chi Bóng nước (Impatiens) thuộc họ Basalminaceae gồm khoảng 900 loài, phân bố rộng khắp thế giới (Chen & cs. 2007). Chi này gồm phần lớn các cây mọng nước, có giá trị kinh tế, được trồng làm cây cảnh khá phổ biến. Vùng Đông Dương (Việt Nam, Lào và Căm pu chia) được xem là trung tâm đa dạng của Chi này ở vùng Đông Nam...
BA LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC CHI NEWMANIA (HỌ GỪNG-ZINGIBERACEAE) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM BA LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC CHI NEWMANIA (HỌ GỪNG-ZINGIBERACEAE) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Nhiều loài mới cho khoa học đã được phát hiện, trong đó, ba loài mới thuộc chi Newmania là N. cristata, N. gracilis và N. sontraensis vừa được mô tả và công...