PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT NAM-TRUNG QUỐC

Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu đa dạng thực vật ở Việt Nam và Trung Quốc, nhóm các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Tôn Trung Sơn, Trung Quốc đã phát hiện và mô tả loài thực vật mới có tên khoa học là Bredia bullata J.H.Dai & Ying Liu, thuộc họ Mua (Melastomataceae) ở khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Loài mới khác biệt với tất cả các loài đã biết trong chi Bredia bởi giữa các gân lá có các lông cứng hình nón nổi rõ. Loài mới là ghi nhận đầu tiên của chi Bredia cho khu hệ thực vật của Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytokeys 195: 107-125 (2022). https://phytokeys.pensoft.net/article/83934/

Hình 1: Hình thái loài Bredia bullata J.H.Dai & Ying Liu (nguồn: Dai et al. 2022)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại