Phòng Chế tác vật mẫu và Thiết kế trưng bày

Trưởng phòng: PGS. TS. NCVCC. Phan Kế Long
           Điện thoại CQ: 024.62975740
           Email: pklong@vnmn.vast.vn
 
Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Hường
           Điện thoại CQ: 024.37915269
           Email: thuhuong@vnmn.vast.vn
 
Chức năng
       Phòng Chế tác vật mẫu và Thiết kế trưng bày có chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại, tư vấn và dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực xử lý, chế tác, bảo quản mẫu vật và thiết kế trưng bày, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ phục vụ nhu cầu phát triển của Bảo tàng TNVN.
 
Nhiệm vụ
       - Đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chế tác, phục chế, bảo quản vật mẫu và thiết kế trưng bày trong Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
       - Sưu tầm, thu thập, tiếp nhận các loại mẫu vật sinh vật và địa chất do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chuyển giao và chế tác thành mẫu vật cho bảo tàng.
       - Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp, quy trình và tổ chức thực hiện việc xử lý, chế tác, phục chế vật mẫu.
       - Nghiên cứu, xây dựng kịch bản và thiết kế các phương án trưng bày thể hiện sinh động, hấp dẫn tại Bảo tàng.
       - Tư vấn và dịch vụ khoa học kỹ thuật cho các đơn vị khác trong các lĩnh vực xử lý, chế tác, bảo quản, phục chế mẫu vật và thiết kế trưng bày bảo tàng.
       - Tham gia thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ trong các lĩnh vực trao đổi vật mẫu, xây dựng bộ sưu tập quốc gia, bảo quản, chế tác và thiết kế trưng bày mẫu vật.
       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ:

TT

 

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

 

1

 

PGS. TS. NCVCC. Phan Kế Long

 

Ký sinh trùng

 

024.62975740

 

pklong@vnmn.vast.vn
pklong@yahoo.com

 

2

 

KS. Phạm Văn Sáng

 

Chế tác mẫu vật

 

024.37915269

 

pvsang@vnmn.vast.vn
sangpham18@yahoo.com
phamsangbttnvn@gmail.com

 

3

 


KS. Nguyễn Anh Tuấn           

 


Bảo tàng viên

 


024.37915269

 

anhtuan@vnmn.vast.vn
nguyenanhtuan.hd83@gmail.com

 

4

 

CN. Phùng Quốc Khánh

Họa sĩ điêu khắc

024.37915269

 

khanhart@vmnm.vast.vn
khanh_art@yahoo.com

 

5

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

 

Chế tác mẫu vật

024.37915269

 

thuhuong@vnmn.vast.vn
thuhuongtntv@gmail.com

 

6

 

CN. Ngô Mạnh Cường

Chế tác mẫu vật

024.37915269

 

nmcuong@vnmn.vast.vn
cuongngobt@gmail.com

 

Tin cùng loại