Phòng Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường

Trưởng phòng: TS. NCVC. Nguyễn Thanh Tuấn
Điện thoại CQ: 024.22165655
Email: legis_tuan@vnmn.vast.vn

Chức năng:

     -  Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ khoa học trong lĩnh vực Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường.

     -   Tư vấn và tham gia thu thập, trưng bày, triển lãm trong lĩnh vực Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường.

Nhiệm vụ:

     -   Tổ chức nghiên cứu, tư vấn và làm dịch vụ khoa học trong các lĩnh vực Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường;

     -  Tổ chức nghiên cứu, tư vấn và làm dịch vụ khoa học về các giá trị thiên nhiên liên quan đến Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên, phát triển bền vững;

     -   Tổ chức thu thập, phân tích, định loại mẫu đất; Nghiên cứu cơ sở khoa học bảo quản mẫu đất phục vụ cho trưng bày và xây dựng bộ sưu tập mẫu vật về thiên nhiên Việt Nam;

     -   Xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu, mô hình mô phỏng các quá trình tự nhiên, tai biến thiên nhiên phục vụ cho công tác trưng bày và nghiên cứu khoa học;

     -  Hỗ trợ thiết kế các nội dung trưng bày, triển lãm có liên quan đến Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam;

     -   Tham gia đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường;

     -  Đề xuất, thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ:

 

TT

 

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

 

1

 

TS. NCVC. Nguyễn Thanh Tuấn

 

Thổ nhưỡng; ứng dụng GIS và viễn thám

024.22165655

 

legis_tuan@vnmn.vast.vn
legis_tuan@yahoo.com

 

2

 

ThS. Nguyễn Xuân Hậu

 

Khí tượng-Thủy văn, biến đổi khí hậu và ứng dụng GIS

 

024.22165655

 

haunxpt@vnmn.vast.vn

 

3

 

ThS. Trần Thùy Chi

 

Kinh tế sinh thái và phát triển bền vững

 

024.22165655

 

chitranthuy@vnmn.vast.vn
chitranthuy51@gmail.com

 

4

 

CN. Lại Quang Trung

  Khoa học đất  

024.22165655

 

laiquangtrung@vnmn.vast.vn
quangtrungqht@gmail.com

 

Tin cùng loại