Tình nguyện viên

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN 2020 TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN 2020
Tuyển tình nguyện viên 2020
TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN 2019 TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN 2019
TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN 2019
TRAO CHỨNG NHẬN TÌNH NGUYỆN TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM TRAO CHỨNG NHẬN TÌNH NGUYỆN TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
Trong khuôn khổ bản ghi nhớ hợp tác giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Osaka, Nhật Bản được ký kết vào tháng 6 năm 2016, chiều ngày 20/8/2018 tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tổ chức Lễ trao chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện tại Bảo tàng...