TUỔI U-Pb ZIRCON, ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA VÀ ĐỒNG VỊ GRANIT CHU LAI, ĐỊA KHU KON TUM, MIỀN TRUNG VIỆT NAM

 

Các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cùng các cộng sự đã công bố trên tạp chí chuyên ngành Mineralogy and Petrology (2020) những tài liệu mới về đặc điểm địa hóa, tuổi U-Pb zircon, và đồng vị Nd-Hf của các granite Chu Lai để làm sang tỏ tiến hóa kiến tạo ở địa khu Kontum trong giai đoạn Ordovic-Silua. Granite Chu Lai phân bố phổ biến ở rìa bắc địa khu Kontum và có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu biết lịch sử tiến hóa vỏ của địa khu Kontum và khu vực lân cận. Granite Chu Lai chứa các khoáng vật giàu nhôm (muscovite và garnet), chỉ số A/CNK cao (0.91-1.17).

Hình: Mô hình tiến hóa khu vực nghiên cứu

Hơn nữa, granite Chu Lai giàu nguyên tố Rb, Th, U và Pb nhưng nghèo nguyên tố Ba, Nb, Ta, Sr và Ti. Bên cạnh đó giá trị εHf và εNd của granit Chu Lai khá tương đồng, chúng dao động trong khoảng -16.7 đến -1.0, trung bình là -7.0, tuổi mô hình của đồng vị Nd và đồng vị Hf là 1.5-2.4 Ga (trung bình là 1.8 Ga). Những đặc điểm địa hóa và đồng vị trên cho thấy granite Chu Lai tương đồng với S-granite. Điều này cho thấy granite Chu Lai được tạo ra có thể do tái nóng chảy của các vật liệu trầm tích có tuổi cổ Proterozoi. Tuổi thành tạo U-Pb zircon LA-ICP-MS là 453-455 Ma tương ứng với giai đoạn Ordovic - Silur. Nghiên cứu này kết hợp với các kết quả được công bố trước đây chỉ ra rằng vào giai đoạn Ordovic - Silur, khối Kontum tồn tại lớp vỏ đại dương Paleothetys trong suốt 480-450 Ma. Lớp vỏ đại dương Paleothetys hút chìm dưới lớp vỏ lục địa Đông Dương, hình thành granit kiểu I của phức hệ Diên Bình, Trà Bồng nằm ở phía bắc đứt gãy Tam Kỳ-Phước Sơn (Tam Kỳ-Phước Sơn ophiolite) và được phân bố rộng rãi ở Khối Kontum, miền Trung Việt Nam. Sau đó, sự phát triển của nguồn gốc tạo núi nội lục đã hình thành nên đá granit Chu Lai địa khu Kontum.

Chi tiết công bố có thể tham khảo đường link: https://link.springer.com/article/10.1007/s00710-020-00707-x

Nguồn tin: Nguyễn Trung Minh, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại