VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MIỀN TRUNG

Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Phạm Hồng Thái

Điện thoại: 02343.599.739

Email: phthai@misr.vast.vn

Phó Viện trưởng: ThS. Hoàng Ngọc Lin

Điện thoại: 02343.628.360

Email: hnlin@misr.vast.vn

Tổ trưởng tổ Hành chính Tổng hợp: CN. Trần Thị Thiên An

Điện thoại: 02343.548.435,

Email: tttan@misr.vast.vn

Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, sưu tầm, lưu giữ, giám định và trưng bày về địa chất và sinh vật; nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, địa lý, địa chất, môi trường, nông lâm nghiệp, tài nguyên thiên nhiên.

- Nghiên cứu, điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá tổng hợp các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên và môi trường (tài nguyên sinh học, vùng ven biển, đầm phá, lưu vực sông, vùng đất ngập nước, ven bờ, khí hậu, năng lượng) làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Duyên hải miền Trung.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu (mực nước biển dâng, lũ lụt, xói lở, lũ quét, bồi lấp cửa biển, sóng thần).

- Tư vấn trong xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; phân tích hóa học; sinh học; môi trường.

- Tổ chức sưu tầm, trưng bày, triển lãm các giá trị tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam.

- Hỗ trợ địa phương trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nhất là nhân lực có trình độ cao.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn trên.

- Hợp tác quốc tế với các tổ chức và cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Email, Điện thoại

1. Biên chế

1

PGS.TS. Phạm Hồng Thái

Viện Trưởng

Côn trùng học

phthai@misr.vast.vn

ĐT: 02343.599.739

ĐT: 0904.321.976

2

ThS. Hoàng Ngọc Lin

Phó Viện trưởng

Địa lý Tài nguyên và Môi trường

hnlin@misr.vast.vn

ĐT: 02343.628.360

ĐT: 0905.103.561

3

CN. Trần Thị Thiên An

Tổ trưởng Tổ hành chính Tổng hợp

Kế toán, Quản trị kinh doanh

tttan@misr.vast.vn

ĐT: 02343.548.435

ĐT: 0916.232.911

4

CN. Phạm Văn Tấn

Phụ trách kế toán

Kế toán

pvtan@misr.vast.vn

ĐT: 0903.537.788

5

PGS. TS. Phạm Việt Cường

 

Công nghệ sinh học

phamvc1965@gmail.com

ĐT: 0913219187

6

TS.  Lê Cảnh Việt Cường

 

Hóa hữu cơ

lcvcuong@misr.vast.vn

ĐT: 0906.449.299

7

TS. Nguyễn Khoa Hiền

 

Hóa lý thuyết và hóa lý

nkhien@misr.vast.vn

ĐT: 0935292328

8

TS. Trương Thị Cát Tường

 

Hệ thống nông nghiệp bền vững

ttctuong@misr.vast.vn

ĐT: 0905660998

9

TS. Phạm Thị Thúy Hoài

 

Vi sinh vật

ptthoai@misr.vast.vn

 0915363678

10

TS. Trần Thị Hồng

 

Công nghệ sinh học

tthong@misr.vast.vn

ĐT: 036 933 4167

11

ThS. Lê Tuấn Anh

 

Thực vật học

ltanh@misr.vast.vn

ĐT: 0917.898.345

12

ThS. Trịnh Thị Giao Châu

 

Địa chất

ttgchau@misr.vast.vn

ĐT: 0702.696.864

13

ThS. Trần Thị Kim Dung

 

Sinh học

ttkdung@misr.vast.vn

ĐT: 0914.652.325

14

ThS. Tôn Thất Hữu Đạt

 

Công nghệ sinh học

tthdat@misr.vast.vn

ĐT: 0949.492.778

15

ThS. Hoàng Thị Bình Minh

 

Địa lý

hoangtbinhminh@misr.vast.vn

ĐT: 0935.051.975

16

ThS. Trần Phương Hà

 

Khoa học Môi trường

tpha@misr.vast.vn

ĐT: 0966.900.004

17

ThS. Vũ Thị Thanh Tâm

 

Di truyền, giống và sinh sản động vật

vttam@misr.vast.vn

ĐT: 0355.681.545

18

ThS. Phan Thị Diễm Trân

 

Hóa phân tích

ptdtran@misr.vast.vn

 ĐT: 0888.700.223

2. Hợp đồng NĐ 68/2000

19

Nguyễn Trọng Cường

 

Lái xe

ĐT: 0935519135

20

Trần Thị Hưng Bình

 

Tạp vụ

ĐT: 0935.441.985

21

Hoàng Văn Anh

 

Bảo vệ

ĐT: 0905171889

22

Lê Tuấn Anh

 

Bảo vệ

ĐT: 0905.131.713

2. Hợp đồng sự nghiệp

23

TS. Nguyễn Phương Hoa

 

Hóa sinh học

hoa.nguyenphuong81@gmail.com

ĐT: 0917883899

24

ThS. Võ Kim YLan

 

Kiến trúc

ĐT: 0888.350.304

25

CN..Nguyễn Đắc Hoàng Long

 

Khoa học Môi trường

longnguyen12121996@gmail.com

ĐT: 0788570740

26

DS. Nguyễn Phúc Khánh Nhi

 

Dược học

npkhanhnhi@gmail.com

ĐT: 0972347792

27

CN. Trần Thị Bích Ngọc

 

Văn thư

vanthu@misr.vast.vn

ĐT: 02343.523.339

28

KS. Phùng Thị Thùy Oanh

 

Công nghệ sinh học

oanh5794@gmail.com

ĐT: 0967560240

29

CN. Nguyễn Tiến Hưng

 

Nông lâm kết hợp

hungnguyen271095@gmail.com

ĐT: 0978.271.095

Link truy cập: http://misr.ac.vn/

Tin cùng loại