ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Sáng ngày 10/03/2023, Công đoàn Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) đã tổ chức Đại hội công đoàn, nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn Bảo tàng TNVN nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ  nhiệm kỳ 2023 – 2028,  bầu ra Ban chấp hành công đoàn mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 và đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN) nhiệm kỳ 2023 – 2028.                                                                        

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Uỷ viên thường vụ, Phó chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa KHCNVN; đồng chí Nguyễn Thị Thọ, Ủy viên thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN. Về phía Bảo tàng TNVN, có PGS. TS. Nguyễn Trung Minh, Bí thư đảng bộ, Tổng Giám đốc, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể các đoàn viên công đoàn Bảo tàng TNVN tham dự bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và online (đầu cầu thành phố Huế Phong Mỹ, Phong Điền). Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Vũ Văn Liên, Chủ tịch công đoàn, đồng chí Đỗ Thị Hải, Phó chủ tịch công đoàn và đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên BCH Công đoàn Bảo tàng TNVN.

Theo báo cáo Tổng kết hoạt độn Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028,. Công đoàn Bảo tàng TNVN đầu nhiệm kỳ (năm 2017) có 10 tổ công đoàn với số lượng 71 công đoàn viên, đến nay, sau khi sát nhập Viện nghiên cứu khoa hoc Miền Trung và giảm đầu mối, hiện còn 9 tổ công đoàn với 75 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Bảo tàng TNVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức và người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của các công đoàn viên được quan tâm; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả.

Công đoàn phối hợp vưới chi đoàn thanh niên tổ chức các chương trình thiện nguyện với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. Đoàn viên công đoàn cũng tích cực tham ủng hộ đóng góp quỹ vận động ủng hộ quỹ Các hoạt động xã hội tình nghĩa.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại trong quá trình tổ chức, hoạt động chưa thực sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nên vẫn chưa phát huy được hết sức mạnh của từng tập thể và từng công đoàn viên. Ngoài nguồn quỹ phúc lợi, chưa có phương thức, giải pháp bổ sung, tăng nguồn kinh phí hoạt động nên việc chăm lo đời sống vật chất cho công đoàn viên vẫn gặp nhiều khó khăn. Từ đó, Ban chấp hành Công đoàn Bảo tàng TNVN đã phân tích nguyên nhân, rút ra bài học king nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Bao tàng TNVN trong các hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, đặc biệt công tác thiện nguyện, Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị Công đoàn Bảo tàng TNVN trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

Thay mặt Đảng bộ và Ban Tổng giám đốc, Bảo tàng, PGS. TS. Nguyễn Trung Minh đánh giá cao những thành tích mà Ban chấp hành công đoàn Bảo tàng TNVN đã đạt được trơng nhiệm kỳ vừa qua; đề nghị Ban Ban chấp hành Công đoàn Bảo tàng TNVN nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục cố gắng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết đẩy mạnh việc xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam ngày càng phát triển.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí và bầu ra các đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN.

Một số hình ảnh Đại hội công đoàn BTTNVN.

Toàn cảnh Đại hội

Các Đoàn viên công đoàn bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 và đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2023 – 2028

PGS. TS. Nguyễn Trung Minh, Bí thư đảng bộ, Tổng Giám đốc, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc tặng hoa Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Uỷ viên thường vụ, Phó chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa KHCNVN tặng hoa Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 – 2028

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tin và ảnh: Phòng Trưng bày, Truyền thông và GDCĐ

Tin cùng loại