Nghiên cứu - Sưu tập

HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO VÀ CHỐNG VIÊM CỦA CÁC CHẤT PHÂN LẬP TỪ XÀ CĂN BA BÌ Ở THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO VÀ CHỐNG VIÊM CỦA CÁC CHẤT PHÂN LẬP TỪ XÀ CĂN BA BÌ Ở THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM
Một hợp chất ursane triterpene mới, 3β,23,24-trihydroxyurs-12-en-28-oic acid(1), cùng với tám hợp chất đã biết (2–9) được phân lập từ các bộ phận trên mặt đất của Xà căn Ba Vì. Trong số đó, hợp chất 2–5 lần đầu tiên được tìm thấy từ chi Ophiorrhiza, trong khi hợp chất 6–9 lần đầu tiên được báo cáo từ Xà căn Ba Vì....
PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI THỰC VẬT HÓA THẠCH MỚI Ở HỆ TẦNG ĐỒNG HO, MIỀN BẮC VIỆT NAM PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI THỰC VẬT HÓA THẠCH MỚI Ở HỆ TẦNG ĐỒNG HO, MIỀN BẮC VIỆT NAM
Nghiên cứu gần đây về cổ thực vật ở Việt Nam đã giúp chúng ta hiểu biết thêm về lịch sử đa dạng sinh học và các điều kiện cổ khí hậu trong quá trình kiến tạo địa chất ở khu vực Đông Nam Á. Trong chương trình hợp tác nghiên cứu về cổ thực vật ở Việt Nam, các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Vườn Thực vật nhiệt đới...
MỘT HỢP CHẤT SAPONIN STEROID MỚI TỪ CÁC LOÀI CÀ DẠI HOA TRẮNG MỘT HỢP CHẤT SAPONIN STEROID MỚI TỪ CÁC LOÀI CÀ DẠI HOA TRẮNG
Một hợp chất saponin steroid mới, torvoside R (1), đã được phân lập cùng với torvoside Q (2) và macaoside (3) từ phân đoạn dichloromethane của các bộ phận trên mặt đất của Cà dại hoa trắng. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa vào các phương pháp phổ HRESIMS, 1D- và 2D-NMR cũng như so sánh với các cấu trúc được báo cáo trong tài liệu đã công...
DANH PHÁP MỚI HYPODEMATIUM CHRYSOLEPIS TỪ CHÂU PHI VÀ LOÀI MỚI H. EGLANDULOSUM TỪ CHÂU Á (HYPODEMATIACEAE) DANH PHÁP MỚI HYPODEMATIUM CHRYSOLEPIS TỪ CHÂU PHI VÀ LOÀI MỚI H. EGLANDULOSUM TỪ CHÂU Á (HYPODEMATIACEAE)
Loài dương xỉ mới, Hypodematium eglandulosum được mô tả và vẽ hình từ Nam Á và Đông Nam Á. Loài mới này phân biệt với các loài gần gũi bởi cấu tạo lông, lá xẻ lông chim 3 lần và cuống nhiều lông dạng hình kim hoặc nhẵn bóng. Trước đây, loài Aspidium chrysolepis được coi là tên đồng danh của H. crenatum nhưng cần được xác định lại là loài riêng...
HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA CÁC HỢP CHẤT GLYCOSIDE STEROID PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ CÁC BỘ PHẬN TRÊN MẶT ĐẤT CỦA CÂY CÀ DẠI HOA TRẮNG THU HÁI TẠI THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA CÁC HỢP CHẤT GLYCOSIDE STEROID PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ CÁC BỘ PHẬN TRÊN MẶT ĐẤT CỦA CÂY CÀ DẠI HOA TRẮNG THU HÁI TẠI THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM
Nghiên cứu thành phần hóa học các bộ phận trên mặt đất của cây Cà dại hoa trắng đã phân lập được 11 hợp chất glycoside steroid, bao gồm neochlorogenin 6-O-β-D-quinovopyranoside (1), (22R,23S,25R)-3β-6α,23-trihydroxy-5α-spirostane 6 -O-β-D-xylopyranosyl-(1→3)-β-D-quinovopyranoside (2), neochlorogenin 6-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)-β-D-quinovopyranoside...
GRANIT VÂN CANH TUỔI TRIAS KHU VỰC ĐỊA KHỐI KON TUM, MIỀN TRUNG VIỆT NAM: ĐỊA HOÁ, ĐỊA THỜI VÀ Ý NGHĨA KIẾN TẠO GRANIT VÂN CANH TUỔI TRIAS KHU VỰC ĐỊA KHỐI KON TUM, MIỀN TRUNG VIỆT NAM: ĐỊA HOÁ, ĐỊA THỜI VÀ Ý NGHĨA KIẾN TẠO
Địa khối Kon Tum được cho là một trong những địa khối quan trọng khu vực Đông Dương và vùng lân cận, nó có lịch sử phát triển địa chất lâu dài và phức tạp. Các đá granit Vân Canh phân bố rộng rãi tại phía nam địa khối...
PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT NAM-TRUNG QUỐC PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT NAM-TRUNG QUỐC
Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu đa dạng thực vật ở Việt Nam và Trung Quốc, nhóm các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Tôn Trung Sơn, Trung Quốc đã phát hiện và mô tả loài thực vật mới có tên khoa học là Bredia bullata J.H.Dai & Ying...
PHÁT SINH LOÀI TOÀN CẦU CỦA LYCOPODIACEAE (LYCOPODIALES; LYCOPHYTES) VỚI MÔ TẢ VỀ MỘT CHI MỚI, BROWNSEYA, TỪ CHÂU ĐẠI DƯƠNG PHÁT SINH LOÀI TOÀN CẦU CỦA LYCOPODIACEAE (LYCOPODIALES; LYCOPHYTES) VỚI MÔ TẢ VỀ MỘT CHI MỚI, BROWNSEYA, TỪ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Lycopodiaceae là một trong những dòng lâu đời nhất của thực vật có mạch và có khoảng 400 loài phân bố trên tất cả các lục địa ngoại trừ Nam Cực, đa dạng nhất ở các khu vực nhiệt đới. Các nghiên cứu trước đây về hình thái học, giải phẫu và hệ thống phân tử của họ Lycopodiaceae đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tìm hiểu sự đa...
MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI RÀO TRĂNG, KHU BẢO TỒN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI RÀO TRĂNG, KHU BẢO TỒN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Loài thực vật mới cho khoa học, Deinostigma serratum, thuộc họ Tai voi (Gesneriaceae), mới được phát hiện ở Việt...
PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI HỌ MỘC HƯƠNG Ở MIỀN NAM VIỆT NAM PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI HỌ MỘC HƯƠNG Ở MIỀN NAM VIỆT NAM
Trong quá trình nghiên cứu tính đa dạng của chi Mộc hương (Aristolochia) ở Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát hiện và mô tả loài thực vật mới tại VQG Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, miền Nam Việt Nam, có tên khoa học là...
HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÁC HỢP CHẤT BAY HƠI TỪ CHỦNG VI KHUẨN NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ LÁ RHIZOPHORA APICULATA HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÁC HỢP CHẤT BAY HƠI TỪ CHỦNG VI KHUẨN NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ LÁ RHIZOPHORA APICULATA
Nghiên cứu đã phân lập và sàng lọc các chủng vi khuẩn nội sinh có hoạt tính sinh học từ lá thực vật ngập mặn Rhizophora apiculata. Các chủng vi khuẩn nội sinh từ lá thực vật ngập mặn Rhizophora apiculata phân lập được thuộc các 05 chi Bacillus, Pseudomonas, Rossellomorea, Vibrio, và Staphylococcus....
LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHU BẢO TỒN SAO LA, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHU BẢO TỒN SAO LA, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Trong chương trình nghiên cứu đa dạng thực vật và tài nguyên cây thuốc, các nhà nghiên cứu thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Đại học Nông Lâm Huế, Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật và Vườn Bách thảo Singapore (Singapore ) đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới Heterostemma saolaense Rodda & T.A.Le. (Apocynaceae:...