GHI NHẬN SỰ PHÂN BỐ MỚI CỦA LOÀI ẾCH MEGOPHRYS GIGANTICA Ở VIỆT NAM

Ghi nhận mới cho khu hệ lưỡng cư Việt Nam vừa được phát hiện trong đợt nghiên cứu thực địa tại Lào Cai và Sơn La vào cuối năm 2019. Loài này có tên khoa học Megophrys gigantica (LIU, HU ET YANG, 1960) Bộ không đuôi (Anura), giống (Megophryidae).

Dựa trên những phân tích các dữ liệu phân tử và so sánh hình thái các mẫu vật mới thu thập được từ Việt Nam với các mẫu chuẩn (holotype) ở Trung Quốc, nhóm nghiên cứu Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên VN đã ghi nhận sự phân bố mới của loài M. gigantica cho khu hệ lưỡng cư Việt Nam.

Loài M. gigantica ở Việt Nam có đặc điểm hình thái như cơ thể thuôn dài, đầu rộng hơn dài, màng nhĩ tròn, có răng lá mía, lưỡi hình tim hơi khía ở phía sau, tay dài, chân mảnh, da mịn và có màu nâu vàng

Megophrys gigantica (Ảnh Nguyễn Thiên Tạo)

Giống ếch sừng Châu Á (Megophrys) là quần thể có sự phân bố rộng lớn ở khắp Đông Nam Á và chứa đựng rất nhiều bí ẩn, đã ghi nhận 77 loài từ phía nam dãy Hymalaya đến Borneo. Tại Việt Nam, từ năm 2009 đến nay đã ghi nhận 19 loài.

Toàn văn bài báo được công bố trên tạp chí Russian Journal of Herpetology tập 26 số 4

Nguồn: Anh Mai Luong, Anh Van Pham, Tao Thien Nguyen,  Truong Quang Nguyen (2019) First Record of Megophrys gigantica Liu, Hu et Yang, 1960 (Anura: Megophryidae) from Vietnam. Russian Journal of Herpetology, 26 (4), 201 – 204.

Tin bài: PGS. TS. Nguyễn Thiên Tạo - Phòng Bảo tồn Thiên nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại