PHÁT HIỆN BỔ SUNG 61 LOÀI RÊU CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Trong khi nghiên cứu đa dạng khu hệ Rêu ở miền Bắc Việt Nam, các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với các nhà khoa học của Đại học Nhân Dân Thượng Hải, Trung Quốc đã bổ sung 61 loài Rêu cho hệ thực vật Việt Nam. Trong đó 10 chi: Eurhynchiadelphus Ignatov, Huttunen & T.J. Kop., Fleischerobryum Loeske, Forsstroemia Lindb., Geheebia Schimp., Hageniella Broth., Leskeella (Limpr.) Loeske, Rhizomnium (Mitt. ex Broth.) T.J. Kop, Pterogoniadelphus M. Fleisch., Scabridens E.B. Bartram, và Torrentaria (Ochyra), là những ghi nhận mới cho Việt Nam. Đặc biệt, chi Scabridens E.B. Bartram lần đầu tiên được ghi nhận bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, và loài nhiệt đới châu Mỹ Macromitrium longifolium (Hook.) Brid. lần đầu tiên ghi nhận ở vùng nhiệt đới châu Á. Nghiên cứu này cũng khẳng định vùng phân bố của loài Ctenidum pinnatum (Broth. & Paris) Broth. ở Việt Nam. Những kết quả nghiên cứu này đã nâng tổng số loài của khu hệ Rêu Việt Nam lên 816 loài (bao gồm khoảng 50 dưới loài) thuộc 227 chi và 61 họ. Trong đó 103 loài Rêu là đặc hữu ở Việt Nam.

 

Tên bài báo: Zhang B. Y., Shu L., Zhao C. X., Wei Y. M., Wang J., Do T. V., Lu T. N., Wang Y. F., & Zhu R. L. 2016. New moss records for Vietnam. Cryptogamie Bryologies 37(3): 259–281.

 

Tin: TS. Đỗ Văn Trường

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Tin cùng loại