PHÁT HIỆN LOÀI BÓNG NƯỚC MỚI Ở NAM TRUNG QUỐC VÀ BẮC VIỆT NAM

Trong quá trình nghiên cứu tính đa dạng thực vật của miền Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, và Viện Thực vật Bắc Kinh, Viện Thực vật Quảng Tây, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa phát hiện và mô tả 1 loài thực vật mới cho khoa học, thuộc họ Bóng nước (Basalminaceae) ở miền Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam dựa trên đặc điểm hình thái và dữ liệu phân tử của vùng gen nhân ITS và 2 vùng gen lục lạp (atpB-rbcL + trnL-F), loài mới được đặt tên là Impatiens maculae S. X. Yu & C. Y. Xia (ảnh 1 & 2).

Loài mới có đặc điểm hình thái tương tự với loài I. parvisepala S.X. Yu & Y.T. Hou do có cụm hoa chùm, lá đài 4, quả nang hình chùy, và hạt hình ellip. Tuy nhiên loài này có thể phân biệt với loài I. parvisepala do có phiến lá hẹp hơn, lá có cuống rõ, chùm mang 8-12, tràng hoa màu vàng xanh, cánh đài bên và tràng nhiều đốm màu đỏ.

Kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí chuyên ngành Nordic Journal of Botany https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/njb.02422

TS. Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ảnh 1. Hình thái chung của loài Impatiens maculae (Ảnh: Yu Sheng-Xiang)

Ảnh 2. Sơ đồ mối quan hệ gần gũi của Impatiens maculae với các loài gần gũi trên cơ sở gen ITS

 

Tin cùng loại