PHÁT HIỆN LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG MEGAPOMPONIA Ở LÀO

Các nhà côn trùng học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ vừa công bố một loài ve sầu mới cho khoa học; mẫu chuẩn được thu tại Lào. Loài mới này thuộc giống Megapomponia phân tộc Megapomponiina, tộc Dundubiini, phân họ Cicadinae, họ Cicadidae, phân bộ ve rầy Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera.

Giống Megapomponia là giống ve sầu có kích thước lớn gồm 8 loài trên thế giới. Ở Lào đã ghi nhận 1 loài là M. intermedia.

Loài mới được đặt tên theo nhà côn trùng học người Pháp, Thierry Bourgoin, có tên là Megapomponia bourgoini Pham & Constant, 2020. Loài mới này có một số đặc điểm gần với giống các loài M. imperatoria, M. pendleburyi, M. intermedia, M. sitesiM. atrotunicata bởi các đốm vệt trên cổ pronotum, nhưng khác với các loài trên bởi gốc cánh trước không có màu da cam đến đỏ.

Kích thước con đực loài mới: chiều dài cơ thể 72,5mm, chiều dài cánh trước 83,5mm; chiều rộng cánh trước 13,4-15,0mm; chiều rộng của đầu (gồm cả mắt kép) 20,2mm; chiều dài đầu 9,1mm; mảnh lưng ngực trước (pronotum) rộng 24,5mm.

Phân bố: Lào

Mẫu vật nghiên cứu của loài Megapomponia bourgoini được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Paris, Cộng hoà Pháp.

Mô tả chi tiết của loài được đăng tải trên Tạp chí North-Western Journal of Zoology 2020, vol.16 (1):  102-105.

Nguồn tin: Phạm Hồng Thái, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Hình 1. Mẫu chuẩn con đực loài Megapomponia bourgoini. A. hình thái ngoài, nhìn từ mặt lưng; B. hình thái ngoài, nhìn từ mặt bụng; C. đầu, ngực, bụng và operculum nhìn từ mặt bên.

Hình 2: Bộ phận sinh dục con đực loài Megapomponia bourgoini, A. pygofer, nhìn từ mặt bụng; B. pygofer, nhìn từ mặt bên.

Tin cùng loại