THÔNG BÁO DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2020

  THÔNG BÁO DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2020

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trân trọng thông báo:

Phòng Trưng bày Tiến hóa sinh giới mở cửa bình thường trong dịp nghỉ Tết dương lịch 01/01/2020 (Thứ 4).

Trân trọng cảm ơn./.

Tin cùng loại