THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA PHÒNG TIẾN HÓA SINH GIỚI

THÔNG BÁO

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trân trọng thông báo:

Phòng Trưng bày Tiến hóa sinh giới đóng cửa 05 ngày 12, 13, 14, 15, 16/6/2019 (Thứ 4, 5, 6, 7 và CN) để kiểm tra bảo dưỡng mẫu vật. Ngày 18/6/2019 (Thứ 3), Bảo tàng mở cửa bình thường.

Trân trọng cảm ơn!

Tin cùng loại