THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, Tháng 3-2021

gJ4X3_form-dang-ky-hn-bttnvn.docx

THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, 2021

Tháng 3-2021

 

Kính gửi:    

- Các Cơ quan, Tổ chức;

                                                - Các nhà khoa học.

          Nhân kỷ niệm 15 thành lập Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (3/2006-3/2021) và để tăng cường trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực Bảo tàng học, Sinh học, Liên ngành (Khoa học trái đất, Khoa học sự sống, Khảo cổ và liên ngành khác). Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trân trọng kính mời các Cơ quan, Tổ chức và các nhà khoa học tham dự Hội nghị.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

          Các nhà khoa học, Bảo tàng học, Giáo dục và quản lý liên quan đến các lĩnh vực Bảo tàng học, Sinh học và Khoa học Trái đất; Liên ngành khoa học trái đất và khoa học sự sống.

II. THỜI GIAN HỘI NGHỊ: Dự kiến 02 ngày, ngày 09 -10 tháng 3 năm 2021.

III. ĐỊA ĐIỂM:  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

IV. NGÔN NGỮ HỘI NGHỊ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức; khách quốc tế sử dụng Tiếng Anh.

V. CHỦ ĐỀ HỘI NGHỊ:

          - Bảo tàng học;

          - Đa dạng Sinh học, Sinh thái học, Bảo tồn Thiên nhiên;

          - Địa chất, Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường.

          - Liên ngành (Khoa học trái đất, Khoa học sự sống, Khảo cổ và liên ngành khác)

VI. KINH PHÍ HỘI NGHỊ

- Miễn phí tham gia Hội nghị;

- Miễn phí đăng bài báo trong tuyển tập báo cáo Hội nghị.

VII. BÁO CÁO KHOA HỌC ĐĂNG KÝ ĐĂNG TRONG TUYỂN TẬP

Yêu cầu:

           Kết quả nghiên cứu chưa được công bố trong bất kỳ ấn phẩm nào.

          Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Bài viết gồm các phần: Tiêu đề; Tác giả; Cơ quan; Đặt vấn đề; I. Phương pháp nghiên cứu; II. Kết quả nghiên cứu; III. Thảo luận. IV. Kết luận; Tài liệu tham khảo; Tiêu đề, Tác giả, Cơ quan và Summary bằng tiếng Anh (đối với bài viết bằng tiếng Việt) hoặc Tiêu đề, Tác giả, Cơ quan và Tóm tắt bằng tiếng Việt (đối với bài viết bằng tiếng Anh).

Hướng dẫn định dạng và trình bày bản báo cáo:

- Khổ giấy: A4.

- Lề trên (Top): 4 cm; lề dưới (Bottom): 4 cm; lề trái (left): 3 cm; lề phải (right): 3 cm

- Phông chữ: Times New Roman (Tiêu chuẩn Unicode).

- Cỡ chữ: Tên bài: cỡ chữ 14, viết hoa, in đậm, căn giữa. Tên tác giả: cỡ chữ 13, viết thường, in nghiêng đậm. Tên cơ quan: Cỡ chữ 13, viết thường, in nghiêng. Thân bài: cỡ chữ 12.

- Tiêu đề mục: Tiêu đề mục theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: in đậm, in nghiêng đậm, in nghiêng, in thường.

- Cách dòng: Single; Paragraph: 6pt

- Tiêu đề: Tiêu đề bảng để trên bảng, tiêu đề hình đặt giữa hình, in nghiêng căn giữa.

- Tài liệu tham khảo: Số thứ tự. Tên tác giả (in đậm), năm xuất bản. Tên tài liệu. Ấn phẩm/tạpchí/nhà xuất bản. Số tập/số phát hành. Số trang/trang.

- Tóm tắt: Không quá 20 dòng.

- Toàn bộ báo cáo không quá 12 trang.

Nộp báo cáo: 01 bản in và 01 bản điện tử.

Thời gian đăng ký và gửi bài viết: Trước ngày 30/11/2020.

Địa chỉ gửi bài: ThS. Đỗ Thị Hải – Tổ trưởng Tổ thư ký Hội nghị.

Điện thoại: Di động: 037 995 6150; Cơ quan: 024 3791 7447

Email: dothihai123@gmail.com; dothihai@vnmn.vast.vn

LƯU Ý:

- Đề nghị tác giả gửi bài đúng hạn để Ban biên tập làm việc đúng tiến độ. Bài không được đăng không được trả lại.

- Mỗi tác giả được đứng đầu danh sách tác giả không quá 03 bài.

- Bài toàn văn được đăng trong tuyển tập của Hội nghị có số xuất bản ISBN./.     

                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC

 Nơi nhận:                                                                                 

- Như trên;      

- Lưu: VT.                                                                                  Nguyễn Trung Minh

 

                                                                                                                                                                                                                                

Tin cùng loại