THÔNG TIN KHÁCH THAM QUAN PHÒNG TRƯNG BÀY QUÝ II NĂM 2016

Trong Quý 2 năm 2016 (bao gồm 03 tháng:  4,5,6)  phòng trưng bày Tiến hóa đón  tiếp gần 24 nghìn lượt khách đến tham quan tương ứng với 49 ngày mở cửa. Như vậy, số lượt khách đến trung bình một ngày khoảng gần 500 khách. Trong đó, tỷ lệ đối tượng là học sinh và sinh viên chiếm 36,11%, đối tượng là mầm non chiếm 39,2%, đối tượng khách khác chiếm 24.69%. Quý 2/2016 thu hút nhiều trường mầm non đến tham quan chủ yếu vào thứ 5 và thứ 6, có ngày lên đến 6 đoàn trường mầm non tương ứng với gần 600 trẻ mỗi ngày. Đầu quý 2 là thời điểm học sinh, sinh viên thi cử và nghỉ hè nên các đoàn đến tham quan chủ yếu là các đoàn do phụ huynh tổ chức theo nhóm nhỏ. Khách đoàn là các cơ quan, tổ dân phố tổ chức cho con em đến tham quan nhân dịp hè.Qua biểu đồ lượt khách tham quan Quý 2 cho thấy, tháng 4 số lượt khách gần 14 nghìn tương đương với số lượt khách của tháng 3/2016 (14,947 lượt khách). Tháng 5 và tháng 6 số lượt khách giảm mạnh do bảo tàng đóng cửa thứ 7 và chủ nhật của một số tuần trong tháng để bảo quản và xử lý mẫu vật.  

BIỂU ĐỒ LƯỢT KHÁCH THAM QUAN QUÝ 2.2016

BIỂU ĐỒ TỶ LỆ KHÁCH THAM QUAN QUÝ 2.2016

Tin và ảnh: Phòng Truyền thông & GDCĐ

Tin cùng loại